Πέμπτη 1 Οκτωβρίου 2015

Εμβιομηχανική και Πολεμικές Τέχνες

Άρθρο του εκπαιδευτή Ευάγγελου Ζορμπά, πληροφορίες www.jkd.gr
Η κατανόηση της ανθρώπινης φυσιολογίας και εφαρμογής μηχανικών αρχών μηχανικής σώματος ή εμβιομηχανικής (Body Mechanics - Biomechanics) είναι απαραίτητα για την εκτίμηση του βέλτιστου τρόπου κίνησης του σώματος, επίτευξη της μέγιστης απόδοσης και ελαχιστοποίηση του κινδύνου τραυματισμού!

Οι 3 νόμοι της κίνησης του Νεύτωνα
Ο νόμος της αδράνειας
Ένα αντικείμενο σε ηρεμία τείνει να μείνει σε κατάσταση ηρεμίας και ένα αντικείμενο σε κίνηση τείνει να μείνει σε κίνηση (εκτός αν εφαρμοστεί εξωτερική δύναμη π.χ. τριβή ή βαρύτητα).

Ο νόμος της επιτάχυνσης
Μια δύναμη που ασκείται σε ένα σώμα προκαλεί επιτάχυνση ανάλογη της δύναμης, στην κατεύθυνση της δύναμης, και αντιστρόφως ανάλογη με τη μάζα του σώματος. F = maa = F/m)

Ο νόμος της αντίδρασης
Για κάθε δράση υπάρχει μια ίση και αντίθετη αντίδραση.

Εμβιομηχανική Ανάλυση 4 μεγάλες κατηγορίες:
1. Σταθερότητα (stability)
2. Μέγιστη Προσπάθεια (maximum effort)
3. Γραμμική ή Μεταφορική Κίνηση (linear motion) και
4. Περιστροφική κίνηση (angular motion)

Κέντρο Μάζας (Βάρους) - Center Of Mass (COM)
*Το σημείο, σε ένα αντικείμενο, όπου η μάζα του είναι εξισορροπημένη
*Το σημείο στο οποίο το αντικείμενο θα ισορροπούσε πάνω σε μια μικρή βάση
*Σημαντικό για τη σταθερότητα
*Σημαντικό για την κίνηση 
*Μια δύναμη διαμέσου του COM -> γραμμική κίνηση 
*Μια δύναμη σε απόσταση από το COM -> Περιστροφική κίνηση

Σταθερότητα (Stability)
*Η κάθετος από το COM περνά από τη βάση
*Η σταθερότητα αυξάνεται με:
• Μεγαλύτερη βάση στήριξης
• Κέντρο βάρους πιο κοντά στη βάση
• Μεγαλύτερη μάζα

Μέγιστη Προσπάθεια (Maximum Effort)
*Παραγωγή της μέγιστης δύναμης
•Απαιτείται η χρήση όλων των δυνατών κινήσεων των κλειδώσεων οι οποίες συνεισφέρουν στο στόχο
*Παραγωγή της μέγιστης ταχύτητας
• Απαιτείται η χρήση όλων των κλειδώσεων με τη σειρά
• Μεγαλύτερη -> μικρότερη

Μορφές Κίνησης
Είναι σημαντικό να ξεχωρίσουμε τις δύο διαφορετικές μορφές κίνησης:
*Γραμμική (ή Μεταφορική) κίνηση. Κίνηση σε συγκεκριμένη κατεύθυνση.
*Περιστροφική κίνηση. Κίνηση γύρω από έναν άξονα, η δύναμη δεν δρα μέσω του κέντρου της μάζας, αλλά είναι “εκτός κέντρου” και αυτό οδηγεί σε περιστροφή. Οι περισσότερες ανθρώπινες κινήσεις είναι περιστροφικές, δηλαδή λαμβάνουν χώρα γύρω από έναν άξονα.

Γραμμική Κίνηση (Linear Motion)
*Η κίνηση (του σώματος) γίνεται συνήθως αντίθετα προς την κατεύθυνση της δύναμης που εφαρμόζεται
*Επηρεάζεται από τη βαρύτητα και άλλες δυνάμεις
*Χαρακτηριστικά:
• Η δύναμη επιταχύνει ένα αντικείμενο F = ma
• Όσο μεγαλύτερη η δύναμη που εφαρμόζεται σε ένα αντικείμενο, τόσο μεγαλύτερη η αύξηση της ταχύτητας (δηλαδή η επιτάχυνση)
• Χωρίς κάποια δύναμη υπάρχει διατήρηση της ορμής (momentum) p = mv
*Είναι σημαντικό το εύρος της κίνησης (Range of Motion - ROM). Μεγάλο εύρος κίνησης -> μεγαλύτερη δύναμη

Περιστροφική Κίνηση (Angular Motion)
*Παράγεται από την εφαρμογή μιας δύναμης σε κάποια απόσταση από τον άξονα (υπάρχει ροπή Torque)
*Η ροπή προκαλεί περιστροφή σε ένα αντικείμενο τ = r x F = = |r||F|sin(θ) = I a
a: γωνιακή επιτάχυνση (Δω/Δt)
I: περιστροφική αδράνεια (rotational inertia)
*Αν δεν εφαρμοστεί ροπή, η στροφορμή (angular momentum, L) διατηρείται. L = I ω
I: περιστροφική αδράνεια
ω: γωνιακή ταχύτητα (Δθ/Δt)
*Μαζεμένο σώμα -> μεγαλύτερη γωνιακή ταχύτητα
*Ανοιγμένο σώμα -> μεγαλύτερη περιστροφική αδράνεια -> μικρότερη γωνιακή ταχύτητα
Μοχλοί
1ου είδους μοχλός
Το υπομόχλιο βρίσκεται μεταξύ της δύναμης και του βάρους (Λιγότερη δύναμη).
2ου είδους μοχλός
Το βάρος βρίσκεται μεταξύ του υπομοχλίου και της δύναμης (Λιγότερη δύναμη).
3ου είδους μοχλός
Η δύναμη βρίσκεται μεταξύ του υπομοχλίου και του βάρους (Περισσότερη δύναμη, μεγαλύτερη ταχύτητα και μεγαλύτερο εύρος κίνησης).

Η αρχή της διατήρησης της Ενέργειας
Ενέργεια δεν παράγεται ή καταστρέφεται αλλά μόνο μεταβάλλεται από μια μορφή σε άλλη και παράγει έργο.

Είδη Ενέργειας:
• Δυναμική
• Κινητική
• Μεταφορική
• Περιστροφική
Βαλλιστική Ενέργεια στις Πολεμικές Τέχνες
Μία γροθιά δεν είναι απλώς μία κίνηση του χεριού αλλά η πυγμή είναι το σημείο επαφής για την μεταβίβαση της ενέργειας όλου του σώματος (Center Of Mass - COM) στο σημείο επαφής του αντιπάλου (Connection).
Το χέρι δεν είναι άμεσα συνδεδεμένο στο κέντρο της σωματικής μάζας και για να μεταβιβαστεί η ενέργεια της γροθιάς αποδοτικά στο σημείο επαφής του αντιπάλου χρειάζεται ένα τρίτο απαραίτητο στοιχείο, την δομή (Structure).
Για να μεταβιβαστεί αποδοτικά το κέντρο της σωματικής μάζας για να παραχθεί ενέργεια για το χτύπημα χρειάζεται ένα τέταρτο στοιχείο, την σωστή βάση (Base).
Στο παρακάτω σχήμα παρουσιάζονται οι διάφορες πιθανές συσχετίσεις των κινήσεων του ανθρώπινου σώματος σε λακτίσματα και πυγμαχία...
Η Ακαδημία Μαχητικής Τεχνολογίας Jeet Kune Do βρίσκεται στην Αθήνα, στην διεύθυνση: Δήλου 9, (κάθετα στην Φορμίωνος, σύνορα Βύρωνα-Καισαριανής).  

Εύκολη πρόσβαση από το κέντρο της Αθήνας με το λεωφορείο 732 (Αγ. Φανούριος - Ακαδημία - Ζωοδ. Πηγή) (στάση 9η Φορμίωνος).

Επίσης πρόσβαση με την τοπική Δημοτική Συγκοινωνία του Δήμου Βύρωνα με το λεωφορείο 10 (Καρέας - Ντάνκαν) και το λεωφορείο 20 (Κουταλάς - Αγ. Λάζαρος) (στάση Φωκαίας). 

Για οδηγίες πως να έρθετε μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τον Google Χάρτη της Ακαδημίας.

Επίσημη ιστοσελίδα της Ακαδημίας: http://www.jkd.gr
Πληροφορίες για ιδιαίτερα μαθήματα: http://www.jkd.gr/privatelessons.html

Το παρόν άρθρο αποτελεί αντικείμενο πνευματικής ιδιοκτησίας και διέπεται από τις εθνικές και διεθνείς διατάξεις περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας. Συνεπώς, απαγορεύεται ρητά η αναδημοσίευση, αντιγραφή, μετάφραση και τροποποίηση με οποιονδήποτε τρόπο, τμηματικά ή περιληπτικά χωρίς τη ρητή προηγούμενη έγγραφη συναίνεση του αρθρογράφου!