Σάββατο 1 Οκτωβρίου 2016

Σχολή Πολεμικών Τεχνών Jeet Kune Do Filipino Kali Kuntao Silat Καισαριανή Αθήνα

Η Ακαδημία Μαχητικής Τεχνολογίας Jeet Kune Do απευθύνεται σε ανθρώπους που αναζητούν σωστή και αποδοτική μαχητική κατάρτιση σε όλους τους πιθανούς μαχητικούς τομείς:

Λακτίσματα
Πυγμαχία
Kick Boxing
Trapping
Όρθια Πάλη
Πάλη Εδάφους
Μάχη Εδάφους
Μαζικές Επιθέσεις
Όπλα


Η Ακαδημία προσφέρει στον ασκούμενο ολοκληρωμένο εκπαιδευτικό πρόγραμμα με σύγχρονη δομή λειτουργίας στην παράλληλη εκπαίδευση και κατάρτιση στις μαχητικές τέχνες:

Contemporary Jeet Kune Do
Filipino Kali
Kuntao Silat

 Το τρίπτυχο του ολοκληρωμένου μαχητή...

Η μαχητική Τέχνη Jeet Kune Do δημιουργήθηκε από τον θρυλικό Bruce Lee. Αποτελεί μία σύγχρονη πολυμορφική μαχητική τέχνη με στόχο την ρεαλιστική εξοικείωση του μαχητή σε όλα τα πεδία μάχης και στην ανάπτυξη των μαχητικών δεξιοτήτων μέσω ουσιαστικής τεχνογνωσίας και έκθεσης σε σύγχρονες προπονητικές μεθόδους.

Η μαχητική θεωρία του JKD διδάσκεται με επιστημονική τεκμηρίωση, ανάλυση και κατακερματισμό των επιμέρους παραγόντων που την διέπουν. Οι προπονήσεις διεξάγονται με την μορφή cross training, equipment training και δίνεται έμφαση στο συχνό sparring με επαφή του ασκούμενου (με πλήρη προστατευτικό εξοπλισμό).

Οι προπονήσεις διεξάγονται πάντοτε σε ολιγομελή ομαδικά τμήματα έτσι ώστε οι εκπαιδευτές να μπορούν να καθοδηγούν τους ασκούμενους σε προσωπικό επίπεδο για την πιο σωστή και λειτουργική πρόοδό τους. Με προσωπική επίβλεψη και καθοδήγηση, η εξέλιξη του ασκούμενου γίνεται αποδοτικά και ταχύρυθμα.

Η Φιλιππινέζικη Μαχητική Τέχνη Kali είναι μία από τις πιο ολοκληρωμένες και πρακτικές τέχνες στην γη, μεμεθοδική προοδευτική κατάρτιση και αξιόπιστη εφαρμογή των τεχνικών σε καταστάσεις αυτοάμυνας, χάρις στην εντρύφηση σε όλα τα άοπλα μαχητικά πεδία: λακτίσματα, πυγμαχία, πάλη, μαζικές επιθέσεις, καθώς και σε κατάρτιση σε ένοπλα μαχητικά πεδία σε 4 κατηγορίες όπλων, που είναι η εξειδίκευση της τέχνης:
Όπλα κρούσεως (Impact)
Αιχμηρά όπλα (Edged) 
Εύκαμπτα όπλα (Flexible)
Αυτοσχέδια όπλα (Improvised)

Η μαχητική τέχνη Kuntao Silat είναι μία από τις πιο αποδοτικές μαχητικές τέχνες αυτοπροστασίας στον κόσμο... Δημιουργήθηκε από τον Willem De Thouars και αποτελεί μία πρόσμιξη Ινδονησιακών και Κινέζικων μαχητικών συστημάτων με σκοπό την ρεαλιστική αυτοάμυνα και αυτοπροστασία, άοπλα και ένοπλα.

Η μαχητική τέχνη Kuntao Silat δημιουργήθηκε για επιβίωση και δεν συσχετίζεται με μαχητικά αγωνίσματα. Προτεραιότητα είναι η άμεση εξουδετέρωση του αντιπάλου και η ασφαλής διαφυγή, έχοντας ως στρατηγικές την πρόκληση ανισορροπίας στον αντίπαλο και αξιοποίηση αποδοτικής μηχανικής σώματος (Body Mechanics).


Στόχος της Ακαδημίας είναι η σωστή και ταχύρυθμη ανάπτυξη και εξέλιξη των ψυχοσωματικών δεξιοτήτων του ασκούμενου (Attributes), η έκθεση σε σύγχρονες αποδοτικές μεθόδους προπονησιολογίας και τεχνοτροπιών, η μαχητική εξοικίωση σε όλα τα πιθανά μαχητικά πεδία και η ουσιαστική διαπαιδαγώγηση για την εξύψωση της ανθρώπινης υπόστασης.

Μακριά από στείρα στερεότυπα ανούσιας μυθοπλασίας και ημιμάθειας…

Οι ομαδικές προπονήσεις και τα ιδιαίτερα ατομικά μαθήματα διεξάγονται σε φιλικό περιβάλλον, με σοβαρότητα και προσήλωση στις Τέχνες, με χρήση πάντοτε του κατάλληλου προστατευτικού και προπονητικού εξοπλισμού κατά περίπτωση.

Η Ακαδημία διαθέτει σύγχρονο και επαρκή προπονητικό εξοπλισμό για την κάλυψη όλων των προπονητικών μεθόδων που ασκούνται.

Ακαδημία Μαχητικής Τεχνολογίας Jeet Kune Do

Σύγχρονοι μέθοδοι προπονησιολογίας, 
αποδοτικές τεχνοτροπίες αυτοπροστασίας
για τον ολοκληρωμένο μαχητή,
για τον σοβαρό ασκούμενο
και πάνω από όλα για 
τον σκεπτόμενο άνθρωπο!


Η Ακαδημία Μαχητικής Τεχνολογίας Jeet Kune Do βρίσκεται στην Αθήνα, στην διεύθυνση: Δήλου 9, (κάθετα στην Φορμίωνος, σύνορα Βύρωνα-Καισαριανής).  

Εύκολη πρόσβαση από το κέντρο της Αθήνας με το λεωφορείο 732 (Αγ. Φανούριος - Ακαδημία - Ζωοδ. Πηγή) (στάση 9η Φορμίωνος).

Επίσης πρόσβαση με την τοπική Δημοτική Συγκοινωνία του Δήμου Βύρωνα με το λεωφορείο 10 (Καρέας - Ντάνκαν) και το λεωφορείο 20 (Κουταλάς - Αγ. Λάζαρος) (στάση Φωκαίας). 

Για οδηγίες πως να έρθετε μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τον Google Χάρτη της Ακαδημίας.

Επίσημη ιστοσελίδα της Ακαδημίας: http://www.jkd.gr
Πληροφορίες για ιδιαίτερα μαθήματα: http://www.jkd.gr/privatelessons.html