Πέμπτη 1 Δεκεμβρίου 2016

Σχολή Πολεμικών Τεχνών Καισαριανή


Η Ακαδημία Μαχητικής Τεχνολογίας Jeet Kune Do απευθύνεται σε ανθρώπους που αναζητούν σωστή και αποδοτική μαχητική κατάρτιση σε όλους τους πιθανούς μαχητικούς τομείς:

Λακτίσματα
Πυγμαχία
Kick Boxing
Trapping
Όρθια Πάλη
Πάλη Εδάφους
Μάχη Εδάφους
Μαζικές Επιθέσεις
Όπλα

Η Ακαδημία προσφέρει στον ασκούμενο ολοκληρωμένο εκπαιδευτικό πρόγραμμα με σύγχρονη δομή λειτουργίας στην παράλληλη εκπαίδευση και κατάρτιση στις μαχητικές τέχνες:

Contemporary Jeet Kune Do
Filipino Kali
Kuntao Silat

 Το τρίπτυχο του ολοκληρωμένου μαχητή...


Η Ακαδημία Μαχητικής Τεχνολογίας Jeet Kune Do βρίσκεται στην Αθήνα, στην διεύθυνση: Δήλου 9, (κάθετα στην Φορμίωνος, σύνορα Βύρωνα-Καισαριανής).  

Εύκολη πρόσβαση από το κέντρο της Αθήνας με το λεωφορείο 732 (Αγ. Φανούριος - Ακαδημία - Ζωοδ. Πηγή) (στάση 9η Φορμίωνος).

Επίσης πρόσβαση με την τοπική Δημοτική Συγκοινωνία του Δήμου Βύρωνα με το λεωφορείο 10 (Καρέας - Ντάνκαν) και το λεωφορείο 20 (Κουταλάς - Αγ. Λάζαρος) (στάση Φωκαίας). 

Για οδηγίες πως να έρθετε μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τον Google Χάρτη της Ακαδημίας.

Επίσημη ιστοσελίδα της Ακαδημίας: http://www.jkd.gr
Πληροφορίες για ιδιαίτερα μαθήματα: http://www.jkd.gr/privatelessons.html

Τρίτη 1 Νοεμβρίου 2016

Ακαδημία Μαχητικής Τεχνολογίας Jeet Kune DoΗ Ακαδημία Μαχητικής Τεχνολογίας Jeet Kune Do απευθύνεται σε ανθρώπους που αναζητούν σωστή και αποδοτική μαχητική κατάρτιση σε όλους τους πιθανούς μαχητικούς τομείς:

Λακτίσματα
Πυγμαχία
Kick Boxing
Trapping
Όρθια Πάλη
Πάλη Εδάφους
Μάχη Εδάφους
Μαζικές Επιθέσεις
Όπλα

Η Ακαδημία προσφέρει στον ασκούμενο ολοκληρωμένο εκπαιδευτικό πρόγραμμα με σύγχρονη δομή λειτουργίας στην παράλληλη εκπαίδευση και κατάρτιση στις μαχητικές τέχνες:

Contemporary Jeet Kune Do
Filipino Kali
Kuntao Silat

 Το τρίπτυχο του ολοκληρωμένου μαχητή...


Η Ακαδημία Μαχητικής Τεχνολογίας Jeet Kune Do βρίσκεται στην Αθήνα, στην διεύθυνση: Δήλου 9, (κάθετα στην Φορμίωνος, σύνορα Βύρωνα-Καισαριανής).  

Εύκολη πρόσβαση από το κέντρο της Αθήνας με το λεωφορείο 732 (Αγ. Φανούριος - Ακαδημία - Ζωοδ. Πηγή) (στάση 9η Φορμίωνος).

Επίσης πρόσβαση με την τοπική Δημοτική Συγκοινωνία του Δήμου Βύρωνα με το λεωφορείο 10 (Καρέας - Ντάνκαν) και το λεωφορείο 20 (Κουταλάς - Αγ. Λάζαρος) (στάση Φωκαίας). 

Για οδηγίες πως να έρθετε μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τον Google Χάρτη της Ακαδημίας.

Επίσημη ιστοσελίδα της Ακαδημίας: http://www.jkd.gr
Πληροφορίες για ιδιαίτερα μαθήματα: http://www.jkd.gr/privatelessons.html

Σάββατο 1 Οκτωβρίου 2016

Σχολή Πολεμικών Τεχνών Jeet Kune Do Filipino Kali Kuntao Silat Καισαριανή Αθήνα

Η Ακαδημία Μαχητικής Τεχνολογίας Jeet Kune Do απευθύνεται σε ανθρώπους που αναζητούν σωστή και αποδοτική μαχητική κατάρτιση σε όλους τους πιθανούς μαχητικούς τομείς:

Λακτίσματα
Πυγμαχία
Kick Boxing
Trapping
Όρθια Πάλη
Πάλη Εδάφους
Μάχη Εδάφους
Μαζικές Επιθέσεις
Όπλα


Η Ακαδημία προσφέρει στον ασκούμενο ολοκληρωμένο εκπαιδευτικό πρόγραμμα με σύγχρονη δομή λειτουργίας στην παράλληλη εκπαίδευση και κατάρτιση στις μαχητικές τέχνες:

Contemporary Jeet Kune Do
Filipino Kali
Kuntao Silat

 Το τρίπτυχο του ολοκληρωμένου μαχητή...

Η μαχητική Τέχνη Jeet Kune Do δημιουργήθηκε από τον θρυλικό Bruce Lee. Αποτελεί μία σύγχρονη πολυμορφική μαχητική τέχνη με στόχο την ρεαλιστική εξοικείωση του μαχητή σε όλα τα πεδία μάχης και στην ανάπτυξη των μαχητικών δεξιοτήτων μέσω ουσιαστικής τεχνογνωσίας και έκθεσης σε σύγχρονες προπονητικές μεθόδους.

Η μαχητική θεωρία του JKD διδάσκεται με επιστημονική τεκμηρίωση, ανάλυση και κατακερματισμό των επιμέρους παραγόντων που την διέπουν. Οι προπονήσεις διεξάγονται με την μορφή cross training, equipment training και δίνεται έμφαση στο συχνό sparring με επαφή του ασκούμενου (με πλήρη προστατευτικό εξοπλισμό).

Οι προπονήσεις διεξάγονται πάντοτε σε ολιγομελή ομαδικά τμήματα έτσι ώστε οι εκπαιδευτές να μπορούν να καθοδηγούν τους ασκούμενους σε προσωπικό επίπεδο για την πιο σωστή και λειτουργική πρόοδό τους. Με προσωπική επίβλεψη και καθοδήγηση, η εξέλιξη του ασκούμενου γίνεται αποδοτικά και ταχύρυθμα.

Η Φιλιππινέζικη Μαχητική Τέχνη Kali είναι μία από τις πιο ολοκληρωμένες και πρακτικές τέχνες στην γη, μεμεθοδική προοδευτική κατάρτιση και αξιόπιστη εφαρμογή των τεχνικών σε καταστάσεις αυτοάμυνας, χάρις στην εντρύφηση σε όλα τα άοπλα μαχητικά πεδία: λακτίσματα, πυγμαχία, πάλη, μαζικές επιθέσεις, καθώς και σε κατάρτιση σε ένοπλα μαχητικά πεδία σε 4 κατηγορίες όπλων, που είναι η εξειδίκευση της τέχνης:
Όπλα κρούσεως (Impact)
Αιχμηρά όπλα (Edged) 
Εύκαμπτα όπλα (Flexible)
Αυτοσχέδια όπλα (Improvised)

Η μαχητική τέχνη Kuntao Silat είναι μία από τις πιο αποδοτικές μαχητικές τέχνες αυτοπροστασίας στον κόσμο... Δημιουργήθηκε από τον Willem De Thouars και αποτελεί μία πρόσμιξη Ινδονησιακών και Κινέζικων μαχητικών συστημάτων με σκοπό την ρεαλιστική αυτοάμυνα και αυτοπροστασία, άοπλα και ένοπλα.

Η μαχητική τέχνη Kuntao Silat δημιουργήθηκε για επιβίωση και δεν συσχετίζεται με μαχητικά αγωνίσματα. Προτεραιότητα είναι η άμεση εξουδετέρωση του αντιπάλου και η ασφαλής διαφυγή, έχοντας ως στρατηγικές την πρόκληση ανισορροπίας στον αντίπαλο και αξιοποίηση αποδοτικής μηχανικής σώματος (Body Mechanics).


Στόχος της Ακαδημίας είναι η σωστή και ταχύρυθμη ανάπτυξη και εξέλιξη των ψυχοσωματικών δεξιοτήτων του ασκούμενου (Attributes), η έκθεση σε σύγχρονες αποδοτικές μεθόδους προπονησιολογίας και τεχνοτροπιών, η μαχητική εξοικίωση σε όλα τα πιθανά μαχητικά πεδία και η ουσιαστική διαπαιδαγώγηση για την εξύψωση της ανθρώπινης υπόστασης.

Μακριά από στείρα στερεότυπα ανούσιας μυθοπλασίας και ημιμάθειας…

Οι ομαδικές προπονήσεις και τα ιδιαίτερα ατομικά μαθήματα διεξάγονται σε φιλικό περιβάλλον, με σοβαρότητα και προσήλωση στις Τέχνες, με χρήση πάντοτε του κατάλληλου προστατευτικού και προπονητικού εξοπλισμού κατά περίπτωση.

Η Ακαδημία διαθέτει σύγχρονο και επαρκή προπονητικό εξοπλισμό για την κάλυψη όλων των προπονητικών μεθόδων που ασκούνται.

Ακαδημία Μαχητικής Τεχνολογίας Jeet Kune Do

Σύγχρονοι μέθοδοι προπονησιολογίας, 
αποδοτικές τεχνοτροπίες αυτοπροστασίας
για τον ολοκληρωμένο μαχητή,
για τον σοβαρό ασκούμενο
και πάνω από όλα για 
τον σκεπτόμενο άνθρωπο!


Η Ακαδημία Μαχητικής Τεχνολογίας Jeet Kune Do βρίσκεται στην Αθήνα, στην διεύθυνση: Δήλου 9, (κάθετα στην Φορμίωνος, σύνορα Βύρωνα-Καισαριανής).  

Εύκολη πρόσβαση από το κέντρο της Αθήνας με το λεωφορείο 732 (Αγ. Φανούριος - Ακαδημία - Ζωοδ. Πηγή) (στάση 9η Φορμίωνος).

Επίσης πρόσβαση με την τοπική Δημοτική Συγκοινωνία του Δήμου Βύρωνα με το λεωφορείο 10 (Καρέας - Ντάνκαν) και το λεωφορείο 20 (Κουταλάς - Αγ. Λάζαρος) (στάση Φωκαίας). 

Για οδηγίες πως να έρθετε μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τον Google Χάρτη της Ακαδημίας.

Επίσημη ιστοσελίδα της Ακαδημίας: http://www.jkd.gr
Πληροφορίες για ιδιαίτερα μαθήματα: http://www.jkd.gr/privatelessons.html

Δευτέρα 12 Σεπτεμβρίου 2016

Τζέισον Μπορν Φιλιππινέζικη Πολεμική Τέχνη Kali


Για τις μαχητικές χορογραφίες των κινηματογραφικών ταινιών Bourne χρησιμοποιήθηκε η Φιλιππινέζικη Μαχητική Τέχνη Kali...

The Bourne Identity (Χωρίς Ταυτότητα 2002)
The Bourne Supremacy (Στη Σκιά των Κατασκόπων 2004)
The Bourne Ultimatum (Το Τελεσίγραφο του Μπορν 2007)
The Bourne Legacy (Η Κληρονομιά του Μπορν 2012)
Jason Bourne (Τζέισον Μπορν 2016)

Επίσης και στο video game The Bourne Conspiracy χρησιμοποιήθηκε η Φιλιππινέζικη Μαχητική Τέχνη Kali...

Οι μαχητικές χορογραφίες έγιναν από τον Jeff Imada (εκπαιδευτής στις πολεμικές τέχνες Jeet Kune Do και Filipino Kali)...

Η Μαχητική Τέχνη Kali είναι ένα πλήρες σύστημα πολεμικών τεχνών ανεπτυγμένο στις Φιλιππίνες.  Η λέξη Kali προέρχεται από το συνδυασμό δύο λέξεων Kamot - το σώμα και Lihut - κίνηση, το οποίο ουσιαστικά σημαίνει κίνηση του σώματος.

Η εκμάθηση της τέχνης Kali αναπτύσει εξαιρετικές δεξιότητες σε άοπλη και ένοπλη μάχη, και λειτουργικότητα σε αυτοάμυνα αστικού περιβάλλοντος, όπου αυτά τα σενάρια πολύ συχνά περιλαμβάνουν πολλαπλούς επιτιθέμενους και όπλα.

Η Φιλιππινέζικη Μαχητική Τέχνη Kali είναι μία από τις πιο ολοκληρωμένες και πρακτικές τέχνες στην γη, έχοντας μεθοδική προοδευτική κατάρτιση και αξιόπιστη εφαρμογή των τεχνικών σε καταστάσεις αυτοάμυνας, χάρις στην εντρύφηση σε όλα τα άοπλα μαχητικά πεδία (λακτίσματα, πυγμαχία, πάλη, μαζικές επιθέσεις), καθώς και σε κατάρτιση σε ένοπλα μαχητικά πεδία (ραβδιά, μαχαίρια, αυτοσχέδια όπλα) όπου είναι η εξειδίκευση της τέχνης!

Η δημοτικότητα της τέχνης έχει επηρεάσει το Χόλιγουντ, η τέχνη Kali έχει χρησιμοποιηθεί σε σκηνές δράσης σε πάρα πολλές κινηματογραφικές ταινίες, όπως στην Non Stop, Repo Men, Hanna, I Frankenstein, Taken, Book Of Eli, The Hunted, Resident Evil και πολλές άλλες...


Η Ακαδημία Μαχητικής Τεχνολογίας Jeet Kune Do βρίσκεται στην Αθήνα, στην διεύθυνση: Δήλου 9, (κάθετα στην Φορμίωνος, σύνορα Βύρωνα-Καισαριανής).  

Εύκολη πρόσβαση από το κέντρο της Αθήνας με το λεωφορείο 732 (Αγ. Φανούριος - Ακαδημία - Ζωοδ. Πηγή) (στάση 9η Φορμίωνος).

Επίσης πρόσβαση με την τοπική Δημοτική Συγκοινωνία του Δήμου Βύρωνα με το λεωφορείο 10 (Καρέας - Ντάνκαν) και το λεωφορείο 20 (Κουταλάς - Αγ. Λάζαρος) (στάση Φωκαίας). 

Για οδηγίες πως να έρθετε μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τον Google Χάρτη της Ακαδημίας.

Επίσημη ιστοσελίδα της Ακαδημίας: http://www.jkd.gr
Πληροφορίες για ιδιαίτερα μαθήματα: http://www.jkd.gr/privatelessons.html

Δευτέρα 1 Αυγούστου 2016

Ινδονησιακή Πολεμική Τέχνη ΣιλάτΗ Ακαδημία Μαχητικής Τεχνολογίας Jeet Kune Do θα διοργανώσει για δεύτερη φορά στην Ελλάδα για τον μήνα Σεπτέμβριο 2016 ειδικό ταχύρυθμο εντατικό πρόγραμμα ομαδικών προπονήσεων, με τους εκπαιδευτές: Ευάγγελο Ζορμπά και Λευτέρη Κασφίκη, με κάλυψη συγκεκριμένων θεματικών προπονητικών ενοτήτων εκπαίδευσης και κατάρτισης στην Ινδονησιακή πολεμική τέχνη Silat (Σιλάτ)!

Έναρξη προγράμματος: Δευτέρα 05 Σεπτεμβρίου 2016 (Ώρες: 19:00-20:30).

Η εκπαίδευση θα διεξάγεται στην Ακαδημία Μαχητικής Τεχνολογίας Jeet Kune Do κάθε ΔευτέραΤετάρτη και Παρασκευή (Ώρες: 19:00-20:30).

Διάρκεια προγράμματος: 05-30 Σεπτεμβρίου 2016, συνολικά 12 ομαδικές προπονήσεις.

Αναλυτικές πληροφορίες: http://www.jkd.gr/silat.html


Η Ακαδημία Μαχητικής Τεχνολογίας Jeet Kune Do βρίσκεται στην Αθήνα, στην διεύθυνση: Δήλου 9, (κάθετα στην Φορμίωνος, σύνορα Βύρωνα-Καισαριανής).  

Εύκολη πρόσβαση από το κέντρο της Αθήνας με το λεωφορείο 732 (Αγ. Φανούριος - Ακαδημία - Ζωοδ. Πηγή) (στάση 9η Φορμίωνος).

Επίσης πρόσβαση με την τοπική Δημοτική Συγκοινωνία του Δήμου Βύρωνα με το λεωφορείο 10 (Καρέας - Ντάνκαν) και το λεωφορείο 20 (Κουταλάς - Αγ. Λάζαρος) (στάση Φωκαίας). 

Για οδηγίες πως να έρθετε μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τον Google Χάρτη της Ακαδημίας.

Επίσημη ιστοσελίδα της Ακαδημίας: http://www.jkd.gr
Πληροφορίες για ιδιαίτερα μαθήματα: http://www.jkd.gr/privatelessons.html

Δευτέρα 11 Ιουλίου 2016

Σπάνιο φωτογραφικό υλικό Φιλιππινέζικων Πολεμικών Τεχνών από το 1975...

Ακολουθούν σπάνιες φωτογραφίες από το 1975, τεχνικών με ραβδί Φιλιππινέζικων πολεμικών τεχνών με τους Guro Dan Inosanto και Guro Richard Bustillo...

Η Ακαδημία Μαχητικής Τεχνολογίας Jeet Kune Do βρίσκεται στην Αθήνα, στην διεύθυνση: Δήλου 9, (κάθετα στην Φορμίωνος, σύνορα Βύρωνα - Καισαριανής).

Εύκολη πρόσβαση από το κέντρο της Αθήνας με το λεωφορείο 732 (Αγ. Φανούριος - Ακαδημία - Ζωοδ. Πηγή) (στάση 9η Φορμίωνος).

Επίσης πρόσβαση με την τοπική Δημοτική Συγκοινωνία του Δήμου Βύρωνα με το λεωφορείο 10 (Καρέας - Ντάνκαν) και το λεωφορείο 20 (Κουταλάς - Αγ. Λάζαρος) (στάση Φωκαίας). 

Για οδηγίες πως να έρθετε μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τον Google Χάρτη της Ακαδημίας.

Επίσημη ιστοσελίδα της Ακαδημίας: http://www.jkd.gr
Πληροφορίες για ιδιαίτερα μαθήματα: http://www.jkd.gr/privatelessons.html

Κυριακή 3 Ιουλίου 2016

Διήμερο σεμινάριο αυτοάμυνας 09-10 Ιουλίου 2016 με τον εκπαιδευτή Nick Drossos από τον Καναδά!

Ο Καναδός εκπαιδευτής Nick Drossos είναι ένας από τους πιο αναγνωρισμένους εκπαιδευτές Reality Based Self Defense στον κόσμο. Έχει ασχοληθεί με Reality Based Self Defense, Senshido, MMA, Boxing, Kickboxing, Tae Kwon Do και Kung Fu. Καθώς έχει ασχοληθεί και επαγγελματικά στον τομέα της ιδιωτικής ασφάλειας και της προσωποφύλαξης και προστασίας υψηλών προσώπων.

Το Code Red Defense είναι ένα σύγχρονο, ταχύρυθμο και επαναστατικό σύστημα αυτοάμυνας, αυτοπροστασίας βασιζόμενο σε ρεαλιστικά σενάρια αυτοάμυνας σε αστικό περιβάλλον, καλύπτοντας κάθε πτυχή πιθανής συμπλοκής (άοπλα, ένοπλα, μαζικές επιθέσεις) με σκοπό την επιβίωση και την ασφαλή διαφυγή.

Το σύστημα αναπτύχθηκε από τους εκπαιδευτές Nick Drossos και Patrick V. Το όνομα του συστήματος "Code Red Defense" είναι εμπνευσμένο από τον κώδικα χρωμάτων ετοιμότητας και ψυχολογικής κατάστασης του αμυνόμενου, γνωστό διεθνώς ως Color Code Awareness System. Στον κόκκινο κώδικα η απειλή αντιπαράθεσης και επίθεσης είναι άμεση και ο αμυνόμενος έχει τρεις επιλογές:

1. Φυγή - Flight.
2. Αποκλιμάκωση - De-escalation.
3. Συμπλοκή - Fight.

Το σύστημα Code Red Defense προετοιμάζει τον αμυνόμενο στην αντιμετώπιση φυσικών επιθέσεων (Physical Attacks), λεκτικών αντιπαραθέσεων (Verbal Attacks) και ψυχολογικών επιθέσεων (Psychological Attacks)!

Παρακολουθήστε σχετικά video: Code Red Defense

Μπορείτε να δηλώσετε συμμετοχή για το σεμινάριο στο Facebook Event

Πρόγραμμα Σεμιναρίου:

1η Ημέρα - Σάββατο 09 Ιουλίου 2016
09:30-12:30 - Module 1 
-Predator / Prey mindset
-Fear & Stress management
-The effects of adrenaline
-Fight or Flight 
-Awareness & Verbal Defense 
-Natural offensive / Defensive stances
-Pre-emptive striking
12:30-13:30 - Διάλειμμα 
13:30-16:30 - Module 2
-Principles of close-quarter striking 
-Common attacks 
-Multiple Attacker Strategies 
-Ground Defense
-Scenarios and Role playing
-Q & A

2η Ημέρα - Κυριακή 10 Ιουλίου 2016
09:30-12:30 - Module 3
- Knife defense (Static, dynamic and grab and pump) 
- Improvised weapons 
12:30-13:30 - Διάλειμμα 
13:30-16:30 - Module 4 
- Long and short range weapons 
- Gun defense 
- Scenario training 
16:30-17:30 - Meet and Greet + Pictures


Η Ακαδημία Μαχητικής Τεχνολογίας Jeet Kune Do βρίσκεται στην Αθήνα, στην διεύθυνση: Δήλου 9, (κάθετα στην Φορμίωνος, σύνορα Βύρωνα - Καισαριανής).

Εύκολη πρόσβαση από το κέντρο της Αθήνας με το λεωφορείο 732 (Αγ. Φανούριος - Ακαδημία - Ζωοδ. Πηγή) (στάση 9η Φορμίωνος).

Επίσης πρόσβαση με την τοπική Δημοτική Συγκοινωνία του Δήμου Βύρωνα με το λεωφορείο 10 (Καρέας - Ντάνκαν) και το λεωφορείο 20 (Κουταλάς - Αγ. Λάζαρος) (στάση Φωκαίας). 

Για οδηγίες πως να έρθετε μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τον Google Χάρτη της Ακαδημίας.

Επίσημη ιστοσελίδα της Ακαδημίας: http://www.jkd.gr
Πληροφορίες για ιδιαίτερα μαθήματα: http://www.jkd.gr/privatelessons.html