Τρίτη 1 Δεκεμβρίου 2015

Διαχείριση Κινδύνου

Άρθρο του εκπαιδευτή Ευάγγελου Ζορμπά, πληροφορίες www.jkd.gr

Αυτοάμυνα - Αυτοπροστασία
Σε κάθε περιστατικό συμπλοκής υπάρχουν 3 χρονικά στάδια εξέλιξης:
1) Pre-Conflict Τι ακριβώς ενέργειες έχουν προηγηθεί πριν την συμπλοκή και οδήγησαν κλιμακωτά στην βίαιη συμπλοκή ή οδήγησαν στην αποφυγή της συμπλοκής.
2) Conflict Το χρονικό πλαίσιο εξέλιξης μίας βίαιας συμπλοκής.
3) Post-Conflict Τα γεγονότα τα οποία θα διαδραματιστούν άμεσα μετά την συμπλοκή και έμμεσα σε βάθος χρόνου.

Δυστυχώς οι περισσότερες πολεμικές τέχνες εστιάζουν στο δεύτερο στάδιο της συμπλοκής (Conflict), προετοιμάζοντας έναν ασκούμενο στο ΤΙ και ΠΩΣ θα δράσει, έτσι ο νους δυστυχώς εξισώνει όλες τις καταστάσεις με μία λύση, την φυσική συμπλοκή...

Η αυτοπροστασία δεν συσχετίζεται απαραίτητα με την βία, ως την μοναδική και πρωταρχική λύση, αλλά με την εξάντληση κάθε πιθανής στρατηγικής για την αποφυγή της βίας, με απώτερο σκοπό την διαφύλαξη της σωματικής ακεραιότητας και διαφύλαξη της ζωής! Κλιμακωτά υπάρχουν οι εξής στρατηγικές:

1) Αποφυγή (Avoidance)
2) Διαφυγή (Run)
3) Αποκλιμάκωση (De-escalation)
4) Μάχη (Fight)

Δυστυχώς οι περισσότεροι άνθρωποι επιλέγουν την τέταρτη στρατηγική της μάχης, με συνήθως μοιραίες συνέπειες! Γιατί όμως καταφεύγουν σε αυτήν την επιλογή;

Ο τρισυπόστατος εγκέφαλος 
(Triune Brain)
Ο ανθρώπινος εγκέφαλος έχει εξελιχθεί σε στρώματα. Κάθε στρώμα εξελίχτηκε πάνω στο προηγούμενο και κάθε στρώμα πρόσθεσε πιο εκλεπτυσμένες λειτουργίες οι οποίες έλειπαν από τις λειτουργίες του προηγουμένου στρώματος.

Ο παλαιότερος εγκέφαλος, ο ερπετοειδής (Reptilian Brain), είναι άκαμπτος, ενστικτώδης, αυτοματοποιημένος στις αντιδράσεις του και ελέγχει τις βασικές λειτουργίες. Φροντίζει τις πιο βασικές ανάγκες μας: τη λειτουργία της καρδιάς, της κυκλοφορίας του αίματος, την αναπνοή, τη μετακίνηση και την αναπαραγωγή. Ο ερπετοειδής εγκέφαλος είναι αυτός ακριβώς ο οποίος εξακολουθεί να ελέγχει ακόμα και σήμερα τις βασικές λειτουργίες όταν βρεθούμε σε μια κατάσταση απειλητική για τη ζωή μας. Αυτόματα, χωρίς καν να το σκεφτούμε αναλαμβάνει ξανά την εξουσία. Όμως, παρόλο που αυτές οι αυτόματες αντιδράσεις μπορούν να είναι χρήσιμες σε ένα δευτερόλεπτο άμεσης κρίσης και να σώσουν τη ζωή μας, δεν μας εξυπηρετούν ιδιαίτερα όταν η «κρίση» αυτή είναι περισσότερο της φαντασίας μας παρά αληθινή.

Το επόμενο στρώμα είναι το λιμπικό ή μεταιχμιακό σύστημα (Limbic System), το οποίο είναι η έδρα των συναισθημάτων. Εδώ είναι ακριβώς το σημείο στο οποίο βρίσκονται ο ιππόκαμπος και η αμυγδαλή. Το λιμπικό σύστημα εκλέπτυνε τις λειτουργίες του πρώτου στρώματος, οργανώνοντας τες με μεγαλύτερο συντονισμό κίνησης, περισσότερο οργανωμένη προσοχή σε επιθετικές και αμυντικές δράσεις και περισσότερη μέριμνα για εδαφικότητα και κοινωνική ιεραρχία. Στην πλήρη του ανάπτυξη, αυτό το ενδιάμεσο στρώμα του λιμπικού συστήματος είναι ο φορέας συγκεκριμένων συναισθημάτων:

Φόβος (που θα προκαλέσει οπισθοχώρηση)
Θυμός (που θα κινητοποιήσει και θα επιστρατεύσει επίθεση ή σεξουαλική επιθυμία)

Αυτό το επίπεδο της εγκεφαλικής λειτουργίας είναι έντονα παρόν στον ανθρώπινο εγκέφαλο και είναι κεντρική πηγή ακούσιας και κατ’ επέκταση ασυνείδητης δράσης.

Το τρίτο και υψηλότερο εγκεφαλικό στρώμα είναι αυτό του νέο-φλοιού (Cerebral Neocortex). Ο νέο-φλοιός, μια τεράστια και αχανής συλλογή νευρικών κυττάρων, είναι η έδρα της εκούσιας μάθησης και ελέγχου. Όντας η πηγή των συνειδητών δράσεων, αυτό το εκούσιο κέντρο ελέγχου είναι ένα κολοσσιαίο όργανο προσαρμογής και εκπαίδευσης. Επεξεργάζεται μόνον πρωτόγονες ικανότητες κατά τη γέννηση του ανθρώπου, αλλά καθώς ο άνθρωπος μεγαλώνει και ωριμάζει, σταδιακά αλλά σταθερά μαθαίνει όλες τις πολύπλοκες ικανότητες και κινήσεις τις οποίες συνδέουμε με την ενηλικίωση.

Λήψη Αποφάσεων
Η κάθε απόφαση φιλτράρεται υποχρεωτικά μέσα από τον τρισυπόστατο εγκέφαλο, πρώτα από τον ερπετοειδή, μετά από το λιμπικό και τέλος από τον νέο-φλοιό! Εάν οι καρδιακοί παλμοί κατά την διάρκεια λήψης αποφάσεων είναι υπερβολικά υψηλοί τότε υπερισχύει ο ερπετοειδής εγκέφαλος και τότε η απόφαση μπορεί να είναι μία από τις εξής 3 επιλογές: Πάγωμα - Φυγή - Μάχη (Freeze, Flight, Fight Syndrome). Αυτό συμβαίνει για τους εξής λόγους: άγνοια κινδύνου, υπερεκτίμηση των μαχητικών ικανοτήτων, ελλιπή ή κακή εκπαίδευση, εγωιστική συμπεριφορά, έλλειψη ανάλογων βιωμάτων, πρωτόγνωρο βίωμα, φόβος για την έκβαση της συμπλοκής, υπερβολική αυτοπεποίθηση κ.α. Το φαινόμενο Dunning-Kruger είναι το φαινόμενο κατά το οποίο οι άνθρωποι που γνωρίζουν λίγα για ένα συγκεκριμένο θέμα πιστεύουν πως έχουν περισσότερες γνώσεις από ανθρώπους που γνωρίζουν πολύ περισσότερα. Ο Dunning και ο Kruger του Cornell University, που κέρδισαν το βραβείο Ig Nobel του 2000 για την μελέτη τους, υπέθεσαν ότι για μια χαρακτηριστική δεξιότητα που μπορεί να κατέχουν οι άνθρωποι σε μικρό ή μεγάλο βαθμό:

Τα ανίκανα άτομα τείνουν να υπερτιμούν το επίπεδο της ικανότητάς τους.
Τα ανίκανα άτομα δεν αναγνωρίζουν την πραγματική ικανότητα των άλλων ατόμων.
Τα ανίκανα άτομα δεν αναγνωρίζουν το μέγεθος της ανικανότητάς τους.

Εάν εκπαιδευτούν ώστε να βελτιώσουν ουσιαστικά το επίπεδο ικανότητάς τους, αυτά τα άτομα αναγνωρίζουν και παραδέχονται την προηγούμενη έλλειψη ικανότητάς τους.

Τα τεστ (στους τομείς των γραμματικών δεξιοτήτων, της λογικής και του χιούμορ) σε φοιτητές του Cornell University υποστήριξαν τις υποθέσεις τους, ενώ έδειξαν παράλληλα ότι τα άτομα με πραγματικές ικανότητες τείνουν να υποτιμούν το επίπεδο των δεξιοτήτων τους.

Το φαινόμενο Lake Wobegon είναι το φαινόμενο κατά το οποίο οι άνθρωποι τείνουν να υπερτιμούν τις ικανότητες και τα επιτεύγματά τους σε σχέση με αυτά των άλλων. Πράγματι, μελέτες και πειράματα έχουν δείξει επανειλημμένως ότι οι περισσότεροι άνθρωποι πιστεύουν ότι έχουν ιδιότητες ή γνωρίσματα που είναι καλύτερα ή πιο επιθυμητά από αυτά του μέσου όρου.

Στο διάγραμμα του φαινομένου Dunning-Kruger φαίνεται ξεκάθαρα ότι όταν κάποιος έχει απόλυτη άγνοια η αυτοπεποίθησή του είναι στο 100%, έτσι γίνεται παράτολμος και εύκολα καταφεύγει στην λήψη αποφάσεως χρήσης βίας και μάχης... Όσο πιο έμπειρος γίνεται κάποιος η αυτοπεποίθηση μειώνεται γιατί έχει πλήρη αντίληψη όλων των παραγόντων της πραγματικής μάχης... Αλήθεια, έχετε δει ή ακούσει να διαφημίζονται οι σχολές πολεμικών τεχνών με την έκφραση "ενίσχυση της αυτοπεποίθησης του ασκούμενου"; Αυτό δείχνει το επίπεδο ασχετοσύνης πάνω σε θέματα μαχητικής ψυχολογίας και την επικινδυνότητα στην οποία ενδεχομένως θα βρεθούν οι ασκούμενοι να διαχειριστούν! Η επιβίωση είναι σοβαρό θέμα...

Εάν οι καρδιακοί παλμοί κατά την διάρκεια λήψης αποφάσεων είναι χαμηλοί εώς μέτριοι τότε υπερισχύει ο νέο-φλοιός και η πρυτανεύει η λογική, τότε η απόφαση μπορεί να είναι μία από τις εξής 4 επιλογές: Αποφυγή - Διαφυγή - Αποκλιμάκωση (Avoidance - Run - De-escalation) και ως τελευταία επιλογή την συνειδητή χρήση βίας, εάν είναι αναπόφευκτη και απαραίτητη! Αυτό συμβαίνει για τους εξής λόγους: επίγνωση του κινδύνου, σωστή εκτίμηση των μαχητικών ικανοτήτων, άρτια εκπαίδευση, ελεγχόμενη συμπεριφορά, γνώριμα παρελθοντικά βιώματα, κ.α.

Η συντριπτική πλειοψηφία των ανθρώπων θολώνει και δεν αντιδρά ψύχραιμα κατά τη διάρκεια μίας επίθεσης. Στατιστικά, μόνο το 15% των ανθρώπων θα κινηθούν έξυπνα ενώ το 75% συνήθως παραμένει παγωμένο από το φόβο και δεν κάνει απολύτως τίποτα. Τέλος ένα 10% διακινδυνεύει τη ζωή του περισσότερο και από το παγωμένο 75%, παίρνοντας τις χειρότερες αποφάσεις...


Η Ακαδημία Μαχητικής Τεχνολογίας Jeet Kune Do βρίσκεται στην Αθήνα, στην διεύθυνση: Δήλου 9, (κάθετα στην Φορμίωνος, σύνορα Βύρωνα-Καισαριανής).  

Εύκολη πρόσβαση από το κέντρο της Αθήνας με το λεωφορείο 732 (Αγ. Φανούριος - Ακαδημία - Ζωοδ. Πηγή) (στάση 9η Φορμίωνος).

Επίσης πρόσβαση με την τοπική Δημοτική Συγκοινωνία του Δήμου Βύρωνα με το λεωφορείο 10 (Καρέας - Ντάνκαν) και το λεωφορείο 20 (Κουταλάς - Αγ. Λάζαρος) (στάση Φωκαίας). 

Για οδηγίες πως να έρθετε μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τον Google Χάρτη της Ακαδημίας.

Επίσημη ιστοσελίδα της Ακαδημίας: http://www.jkd.gr
Πληροφορίες για ιδιαίτερα μαθήματα: http://www.jkd.gr/privatelessons.html

Το παρόν άρθρο αποτελεί αντικείμενο πνευματικής ιδιοκτησίας και διέπεται από τις εθνικές και διεθνείς διατάξεις περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας. Συνεπώς, απαγορεύεται ρητά η αναδημοσίευση, αντιγραφή, μετάφραση και τροποποίηση με οποιονδήποτε τρόπο, τμηματικά ή περιληπτικά χωρίς τη ρητή προηγούμενη έγγραφη συναίνεση του αρθρογράφου!Δευτέρα 2 Νοεμβρίου 2015

Ενδείξεις Επικείμενης Μάχης

Άρθρο του εκπαιδευτή Ευάγγελου Ζορμπά, πληροφορίες www.jkd.gr

Ενδείξεις πως κάποιος δεν θα μας επιτεθεί, ενώ δείχνει έτοιμος για μάχη:

-Οι ώμοι, ο λαιμός και το κεφάλι ανασηκώνονται (για να φαίνεται πιο ογκώδης στον αντίπαλο – το ίδιο κάνουν οι γάτες).
-Το πρόσωπο κοκκινίζει και παρατηρούνται σπασμοί.
-Τα χείλια ανοίγουν για να επιδειχτούν τα δόντια (όπως κάνουν οι σκύλοι).
-Η αναπνοή είναι γρήγορη και ρηχή (προς υπεροξυγόνωση).
-Σταγόνες ιδρώτα εμφανίζονται στο πρόσωπο και τον λαιμό.
-Επίμονο βλέμμα.
-Μεγάλες δυνατές κινήσεις.
-Χειρονομίες και βρισιές.
-Προσπάθειες να σπάσει διάφορα αντικείμενα ή να χτυπήσει τοίχους, κλπ.
-Συνειδητή τεχνητή προσποίηση (ξαφνικά γίνεται απόλυτα συνεργάσιμος, κλπ.).

Ενδείξεις επίθεσης ενός αποφασισμένου να μπει σε μια μάχη:

-Το πρόσωπο ασπρίζει (κατά τη διάρκεια συμπλοκής το αίμα φεύγει από την επιδερμίδα και πηγαίνει στους μεγάλους μυς και στα εσωτερικά όργανα, για να τα ενισχύσει και να τα προστατέψει).
-Τα χείλη και το στόμα θα κλείσουν.
-Η αναπνοή είναι γρήγορη και βαθιά.
-Αλλαγή στάσης, οι ώμοι πέφτουν και η ισορροπία πάει στα δάχτυλα των ποδιών. Το σώμα «κάθεται» και συσπειρώνεται. Το βάρος πάει από πόδι σε πόδι.
-Το σαγόνι κατεβαίνει, για να προστατευθεί ο λάρυγγας.
-Τα φρύδια σουφρώνουν, για να προστατέψουν τα μάτια και να δίνουν μικρότερο στόχο.
-Τα χέρια κλείνουν σε γροθιές από μόνα τους. Πολλές φορές ασπρίζουν οι κόμβοι από την ένταση.
-Κινούμενο βλέμμα – ψάχνει για στόχο.
-Μονοσυλλαβικές απαντήσεις, καθώς ενεργοποιείται το πρωτόγονο μέρος του εγκεφάλου (ο επιχείλιος λοβός) για μάχη.


Η Ακαδημία Μαχητικής Τεχνολογίας Jeet Kune Do βρίσκεται στην Αθήνα, στην διεύθυνση: Δήλου 9, (κάθετα στην Φορμίωνος, σύνορα Βύρωνα-Καισαριανής).  

Εύκολη πρόσβαση από το κέντρο της Αθήνας με το λεωφορείο 732 (Αγ. Φανούριος - Ακαδημία - Ζωοδ. Πηγή) (στάση 9η Φορμίωνος).

Επίσης πρόσβαση με την τοπική Δημοτική Συγκοινωνία του Δήμου Βύρωνα με το λεωφορείο 10 (Καρέας - Ντάνκαν) και το λεωφορείο 20 (Κουταλάς - Αγ. Λάζαρος) (στάση Φωκαίας). 

Για οδηγίες πως να έρθετε μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τον Google Χάρτη της Ακαδημίας.

Επίσημη ιστοσελίδα της Ακαδημίας: http://www.jkd.gr
Πληροφορίες για ιδιαίτερα μαθήματα: http://www.jkd.gr/privatelessons.html

Το παρόν άρθρο αποτελεί αντικείμενο πνευματικής ιδιοκτησίας και διέπεται από τις εθνικές και διεθνείς διατάξεις περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας. Συνεπώς, απαγορεύεται ρητά η αναδημοσίευση, αντιγραφή, μετάφραση και τροποποίηση με οποιονδήποτε τρόπο, τμηματικά ή περιληπτικά χωρίς τη ρητή προηγούμενη έγγραφη συναίνεση του αρθρογράφου!

Κυριακή 1 Νοεμβρίου 2015

Panantukan

Η Ακαδημία Μαχητικής Τεχνολογίας Jeet Kune Do θα διοργανώσει για τους μήνες Νοέμβριο - Δεκέμβριο 2015 ειδικό ταχύρυθμο εντατικό εκπαιδευτικό πρόγραμμα ομαδικών προπονήσεων, με τους εκπαιδευτές: Ευάγγελο Ζορμπά και Λευτέρη Κασφίκη, με κάλυψη συγκεκριμένων θεματικών προπονητικών ενοτήτων εκπαίδευσης και κατάρτισης στην μαχητική τέχνη Panantukan (Φιλιππινέζικη Πυγμαχία)!

Έναρξη προγράμματος: Δευτέρα 02 Νοεμβρίου 2015 (Ώρες: 19:00-20:30). Η εκπαίδευση θα διεξάγεται στην Ακαδημία Μαχητικής Τεχνολογίας Jeet Kune Do στην Αθήνα, κάθε ΔευτέραΤετάρτη και Παρασκευή (Ώρες: 19:00-20:30).

Αναλυτικές πληροφορίες: http://www.jkd.gr/dirtyboxing.html

Στόχος της Ακαδημίας είναι η σωστή και ταχύρυθμη ανάπτυξη και εξέλιξη των ψυχοσωματικών δεξιοτήτων του ασκούμενου (Attributes), έκθεση σε σύγχρονες αποδοτικές μεθόδους προπονησιολογίας και τεχνοτροπιών, μαχητική εξοικίωση σε όλα τα πιθανά μαχητικά πεδία και ουσιαστική διαπαιδαγώγηση για την εξύψωση της ανθρώπινης υπόστασης. Μακριά από στείρα στερεότυπα ανούσιας μυθοπλασίας και ημιμάθειας…

Οι ομαδικές προπονήσεις διεξάγονται σε φιλικό περιβάλλον, με σοβαρότητα και προσήλωση στις Τέχνες με χρήση πάντοτε του κατάλληλου προστατευτικού και προπονητικού εξοπλισμού κατά περίπτωση. Η Ακαδημία διαθέτει σύγχρονο και επαρκή προπονητικό εξοπλισμό για την κάλυψη όλων των προπονητικών μεθόδων που ασκούνται.

Τα ενεργά μέλη της Ακαδημίας ΔΩΡΕΑΝ μπορούν να χρησιμοποιήσουν τον χώρο και τον εξοπλισμό της Ακαδημίας πριν από την έναρξη των ομαδικών προπονήσεων (Ώρες: 18:30-19:00) για επιπλέον ενισχυτική ανάπτυξη της φυσικής κατάστασης Combative Fitness με την χρήση σύγχρονου προπονητικού εξοπλισμού όπως Kettlebells, TRX Suspension, Stability Ball, Medicine Ball, Battle Ropes, Dumbbells κ.α., καθώς και διεξαγωγή ειδικών προπονητικών MMA Circuits!

Προτεινόμενος εξοπλισμός: Γάντια πυγμαχίας, γάντια MMA και προστατευτική μασέλα.

Επίσης παραδίδονται ιδιαίτερα μαθήματα Private Training στην Ακαδημία πρωινά, απογευματινά, βραδυνά (Δευτέρα έως Σάββατο), με τον εκπαιδευτή Ευάγγελο Ζορμπά! Περισσότερες πληροφορίες

* Το εντατικό πρόγραμμα θα έχει αυστηρά περιορισμένο αριθμό συμμετοχών, για πληροφορίες και δήλωση συμμετοχής:

Εκπαιδευτής Ευάγγελος Ζορμπάς, τηλ.: 6946781911 (τηλεφωνική επικοινωνία μόνο καθημερινές πρωινές ώρες 10:00-12:00)

* Η Ακαδημία δέχεται ως μέλη, άτομα άνω των 18 ετών, άνδρες και γυναίκες, ανεξαρτήτου επιπέδου και εμπειρίας, κατόπιν αποδοχής από τους εκπαιδευτές της Ακαδημίας μέσω προσωπικής συνέντευξης με τον ενδιαφερόμενο ή την ενδιαφερόμενη.

Η Ακαδημία Μαχητικής Τεχνολογίας Jeet Kune Do βρίσκεται στην Αθήνα, στην διεύθυνση: Δήλου 9, (κάθετα στην Φορμίωνος, σύνορα Βύρωνα - Καισαριανής).  

Εύκολη πρόσβαση από το κέντρο της Αθήνας με το λεωφορείο 732 (Αγ. Φανούριος - Ακαδημία - Ζωοδ. Πηγή) (στάση 9η Φορμίωνος).

Επίσης πρόσβαση με την τοπική Δημοτική Συγκοινωνία του Δήμου Βύρωνα με το λεωφορείο 10 (Καρέας - Ντάνκαν) και το λεωφορείο 20 (Κουταλάς - Αγ. Λάζαρος) (στάση Φωκαίας). 

Για οδηγίες πως να έρθετε μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τον Google Χάρτη της Ακαδημίας.

Επίσημη ιστοσελίδα της Ακαδημίας: http://www.jkd.gr
Πληροφορίες για ιδιαίτερα μαθήματα: http://www.jkd.gr/privatelessons.html

Τετάρτη 21 Οκτωβρίου 2015

Διαπαιδαγώγηση Μαχητικών Τεχνών

Άρθρο του εκπαιδευτή Ευάγγελου Ζορμπά, πληροφορίες www.jkd.gr

Μοντέλα Εκμάθησης Μαχητικών Τεχνών
Η διαδικασία εκμάθησης για κάθε άνθρωπο είναι διαφορετική! Είναι τεράστιο σφάλμα ο τρόπος διδασκαλίας να είναι κοινός και αποπροσωποποιημένος, δυστυχώς οι μαχητικές τέχνες έχουν εμπορευματοποιηθεί και μαζικοποιηθεί και οι ατομικές ιδιαιτερότητες δεν λαμβάνονται υπόψη! Η σωστή εκμάθηση μαχητικών τεχνών μπορεί να γίνει μόνο μέσα από ολιγάριθμα ομαδικά τμήματα ή μέσω ιδιαιτέρων μαθημάτων!

Ο κάθε άνθρωπος μπορεί να μάθει με κάποιον από τους 7 βασικούς τρόπους εκμάθησης:

Visual (Spatial) Ο ασκούμενος μαθαίνει φωτογραφικά και μιμητικά. Υπεύθυνα για αυτήν την λειτουργία για αυτόν τον τύπο ανθρώπου είναι ο ινιακός λοβός και ο βρεγματικός λοβός του εγκεφάλου.

Aural (Auditory - Musical) Ο ασκούμενος μαθαίνει μέσω της ακοής και των ακουστικών ρυθμών. Υπεύθυνο για αυτήν την λειτουργία για αυτόν τον τύπο ανθρώπου είναι ο δεξιός κροταφικός λοβός του εγκεφάλου.

Verbal (Linguistic) Ο ασκούμενος μαθαίνει μέσω του έναρθρου λόγου και του γραπτού λόγου. Υπεύθυνα για αυτήν την λειτουργία για αυτόν τον τύπο ανθρώπου είναι ο μετωπιαίος λοβός και ο κροταφικός λοβός του εγκεφάλου.

Physical (Kinesthetic) Ο ασκούμενος μαθαίνει μέσω της χρήσης του σώματός του, των χεριών του και της αίσθησης της αφής. Υπεύθυνα για αυτήν την λειτουργία για αυτόν τον τύπο ανθρώπου είναι η παραγκεφαλίδα και ο φλοιός πίσω από τον μετωπιαίο λοβό του εγκεφάλου.

Logical (Mathematic) Ο ασκούμενος μαθαίνει μέσω του συλλογισμού και της αιτιολόγησης. Υπεύθυνο για αυτήν την λειτουργία για αυτόν τον τύπο ανθρώπου είναι ο αριστερός βρεγματικός λοβός του εγκεφάλου.

Social (Interpersonal) Ο ασκούμενος μαθαίνει μέσω ομαδικής συναναστροφής. Υπεύθυνα για αυτήν την λειτουργία για αυτόν τον τύπο ανθρώπου είναι ο μετωπιαίος λοβός, ο κροταφικός λοβός και το μεταιχμιακό σύστημα του εγκεφάλου.

Solitary (Intrapersonal) Ο ασκούμενος μαθαίνει μέσω ιδιαιτέρων μαθημάτων, προσωπικής μελέτης και εξάσκησης. Υπεύθυνα για αυτήν την λειτουργία για αυτόν τον τύπο ανθρώπου είναι ο μετωπιαίος λοβός, ο βρεγματικός λοβός και το μεταιχμιακό σύστημα του εγκεφάλου.

Εκτός από τους 7 βασικούς τρόπους εκμάθησης υπάρχουν επιπλέον και οι εξής 4 τρόποι εκμάθησης:

Stress Learner Ο ασκούμενος μαθαίνει βιωματικά μέσω στρεσογόνων ερεθισμάτων και έντονων καταστάσεων.

Ease Learner Ο ασκούμενος μαθαίνει ότι του είναι ευχάριστο ως εμπειρία και χαλαρωτικό.

Trust Learner Ο ασκούμενος μαθαίνει ότι θεωρεί ότι μπορεί να εμπιστευτεί.

Teach Learner Ο ασκούμενος μαθαίνει μέσω της αναμετάδοσης της πληροφορίας και γνώσης σε άλλους ανθρώπους.

Διαδικασία Εκμάθησης Μαχητικών Τεχνών 
Έχετε ποτέ αναρωτηθεί πόσοι έχουν ασχοληθεί με μαχητικές τέχνες περιστασιακά ή συστηματικά; Επίσης έχετε ποτέ αναρωτηθεί ποιό είναι το επίπεδό τους; Οι στατιστικές είναι απογοητευτικές... Οι περισσότεροι άνθρωποι έχουν βραχυπρόθεσμη ενασχόληση, μία μερίδα ανθρώπων έχει μακροπρόθεσμη ενασχόληση με μέτριο επίπεδο, και μία εξαιρετικά μικρή μερίδα ανθρώπων έχει μακροπρόθεσμη ενασχόληση με υψηλό επίπεδο... Γιατί συμβαίνει αυτό;

Η σωστή και αποδοτική εκμάθηση μαχητικών τεχνών απαιτεί την υλοποίηση και την συνειδητοποιήση των 5 αλληλένδετων σταδίων μαθησιακής διαδικασίας:

1. Learn Εκμάθηση και απομνημόνευση νέων πληροφοριών (προπονησιολογικής φύσεως ή μαχητικής τεχνοτροπίας).

2. Practice Εξάσκηση στις νέες πληροφορίες, εξοικείωση του μυοσκελετικού συστήματος και ανάπτυξη νέων νευρικών συνάψεων στο νευρικό σύστημα.

3. Master Κατοχή και διατήρηση της γνώσης, παράλληλη απόκτηση σφαιρικής γνώσης και εξειδικευμένης γνώσης.

4. Functionalize Λειτουργικοποίηση και αξιοποίηση των αποκτηθέντων γνώσεων.

5. Maintain Διατήρηση και συντήρηση των γνώσεων.

Οι περισσότεροι άνθρωποι συγχέουν στο μυαλό τους τα γυμναστήρια με τις σχολές πολεμικών τεχνών. Στο γυμναστήριο δεν υπάρχει τριβή του μυαλού... Όταν ο νέος ασκούμενος σε μία μαχητική τέχνη συνειδητοποιήσει ότι η εκμάθηση μαχητικών τεχνών απαιτεί το να γίνει πάλι μαθητής και να χρησιμοποιήσει το μυαλό του, συνήθως τα παρατάει, έχοντας αρνητικά βιώματα ως μαθητής στο σχολείο. Αυτός που θα συνεχίσει το πρώτο στάδιο της εκμάθησης θα δοκιμαστεί εάν είναι πειθαρχημένος να συνεχίσει με την απαιτούμενη μακροχρόνια διαδικασία της εξάσκησης στο δεύτερο στάδιο... Αυτός ο οποίος θα συνεχίσει με επιφανειακή ενασχόληση δεν θα μπορέσει να φτάσει στο τρίτο στάδιο της κατοχής της γνώσης... Αυτός που θα συνεχίσει επιτυχημένα μετά στο τέταρτο στάδιο της λειτουργικοποίησης θα πρέπει να λάβει πρωτοβουλίες σε προσωπικό επίπεδο πειραματισμού, δοκιμασίας και ανάλυσης για να πετύχει εργονομία, εξατομίκευση και υψηλή αξιομαχητικότητα! Αυτός ο οποίος φτάνει στο πέμπτο στάδιο πλέον βλέπει τις μαχητικές τέχνες πραγματικά ως τρόπο ζωής που θα τον συνοδεύσουν εφ' όρου ζωής... 


Η Ακαδημία Μαχητικής Τεχνολογίας Jeet Kune Do βρίσκεται στην Αθήνα, στην διεύθυνση: Δήλου 9, (κάθετα στην Φορμίωνος, σύνορα Βύρωνα-Καισαριανής).  

Εύκολη πρόσβαση από το κέντρο της Αθήνας με το λεωφορείο 732 (Αγ. Φανούριος - Ακαδημία - Ζωοδ. Πηγή) (στάση 9η Φορμίωνος).

Επίσης πρόσβαση με την τοπική Δημοτική Συγκοινωνία του Δήμου Βύρωνα με το λεωφορείο 10 (Καρέας - Ντάνκαν) και το λεωφορείο 20 (Κουταλάς - Αγ. Λάζαρος) (στάση Φωκαίας). 

Για οδηγίες πως να έρθετε μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τον Google Χάρτη της Ακαδημίας.

Επίσημη ιστοσελίδα της Ακαδημίας: http://www.jkd.gr
Πληροφορίες για ιδιαίτερα μαθήματα: http://www.jkd.gr/privatelessons.html

Το παρόν άρθρο αποτελεί αντικείμενο πνευματικής ιδιοκτησίας και διέπεται από τις εθνικές και διεθνείς διατάξεις περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας. Συνεπώς, απαγορεύεται ρητά η αναδημοσίευση, αντιγραφή, μετάφραση και τροποποίηση με οποιονδήποτε τρόπο, τμηματικά ή περιληπτικά χωρίς τη ρητή προηγούμενη έγγραφη συναίνεση του αρθρογράφου!

Τρίτη 13 Οκτωβρίου 2015

Panantukan - Φιλιππινέζικη Πυγμαχία

Άρθρο του εκπαιδευτή Ευάγγελου Ζορμπά, πληροφορίες www.jkd.gr
Το Panantukan ανήκει στην ύλη του 7ου υποσυστήματος εκπαίδευσης στην Φιλιππινέζικη πολεμική τέχνη Kali. To 7ο υποσύστημα ονομάζεται Pangamut και περιλαμβάνει άοπλη εκπαίδευση σε πυγμαχία, λακτίσματα, χρησιμοποίηση αγκώνων και γονάτων, νευρικές καταστροφές, trapping σε όλο το σώμα, πάλη, κλειδώματα, χτυπήματα με τους πήχεις, με το κεφάλι κτλ. 

Πιο συγκεκριμένα το 7ο υποσύστημα περιλαμβάνει τα εξής στοιχεία:
Panantukan (Φιλιππινέζικη πυγμαχία), 
Pananjakman και Sikaran (Λακτίσματα), 
Dumog και Buno (Πάλη και λαβές), 
Ankab-Pagkusi και Kina Mutai (Δαγκώματα, τσιμπήματα και γδαρσίματα), 
Higot-Hubud-Lubud (Ασκήσεις ευαισθησίας και ελέγχου trapping).

Το Panantukan που είναι γνωστό και ως Suntukan, δίνει έμφαση στην απόκτηση πυγμαχικών δεξιοτήτων (Attributes) και ανάπτυξη ικανότητας υλοποίησης των τεχνικών σε πραγματικές συνθήκες μάχης δρόμου (Street Fighting). Αυτό επιτυγχάνεται προοδευτικά μέσω προπονητικών γυμνασμάτων (Drills) που ονομάζονται Corto Kadena, τα οποία δίνουν έμφαση στην βελτίωση των αντανακλαστικών, στην ροή από τεχνική σε τεχνική, με ταχύτατο ρυθμό επίθεσης, με χρήση πυγμαχικών συνδυασμών, χτυπημάτων με παλάμες, χτυπημάτων με αγκώνες και τεχνικές νευρικών καταστροφών. Με στόχους τα μάτια, τον λαιμό, το ηλιακό πλέγμα, τα γεννητικά, την ουροδόχο κύστη, τα νεφρά και διάφορα πλήγματα σε νευρικούς στόχους και μαλακούς ιστούς...

Αν μπορούσαμε να περιγράψουμε το Panantukan με λίγα λόγια, ο ορισμός θα ήταν ότι το Panantukan περιλαμβάνει όλη την ύλη της κλασσικής Δυτικής Πυγμαχίας συν όλα τα χτυπήματα που απαγορεύονται στην πυγμαχία... Εξού και η ονομασία Dirty Boxing που έχει δωθεί στο Panantukan...

Μία σημαντική διαφορά σε σχέση με την Δυτική Πυγμαχία, είναι ότι το Panantukan προέρχεται από την οπλοτεχνία του Kali και είναι σαν να πυγμαχεί κάποιος με μαχαίρια (Kali Blade), έτσι ο ασκούμενος στο Panantukan θέλει να διατηρήσει στο ελάχιστο την επαφή με τον αντίπαλο, η συμπλοκή να τερματιστεί στον μικρότερο δυνατό χρόνο και ο αντίπαλος να εξουδετερωθεί ουσιαστικά. Μην ξεχνάμε ότι η πυγμαχία είναι άθλημα και πιο συγκεκριμένα άθλημα με στρατηγική αντεπίθεσης, αποδοχής χτυπημάτων από τον αντίπαλο και ανταλλαγών χτυπημάτων με τον αντίπαλο, στο Panantukan τέτοιου είδους στρατηγική θεωρείται αυτοκτονική σε πραγματική συμπλοκή μάχης δρόμου...

Επίσης σε αντίθεση με την πυγμαχία ο ασκούμενος στο Panantukan δεν αντιμετωπίζει τον αντίπαλο ευθύγραμμα πρόσωπο με πρόσωπο, αλλά μέσω κινησιολογίας (Footwork) προσπαθεί να βρίσκεται συνεχώς σε θέση υπεροχής, πλάγια ή από πίσω από τον αντίπαλο...

Πολλά από τα προπονητικά γυμνάσματα του Panantukan διδάσκουν και την θεωρία του Trapping η οποία συσχετίζεται με τον στιγμιαίο μερικό έλεγχο και χαλιναγώγηση των μελών του αντιπάλου, ώστε ο αντίπαλος να βρεθεί σε μειονεκτική θέση, αποδομημένος και δεσμευμένος, ώστε οι επιθέσεις να είναι αποδοτικές!

Χαρακτηριστική στρατηγική του Panantukan αποτελούν οι καταστροφές των μελών του αντιπάλου (Limb Destructions). Κατά την διάρκεια εξέλιξης των χτυπημάτων του αντιπάλου (Half-Beats) εκτελούνται χτυπήματα που προκαλούν νευρική παράλυση και αποδυνάμωση στα μέλη του αντιπάλου, για παράδειγμα χτύπημα με την πυγμή στον δικέφαλο του χεριού του αντιπάλου ή χτύπημα με την αιχμή του αγκώνα πάνω στα δάκτυλα και κόμπους της πυγμής του αντιπάλου!


Η Ακαδημία Μαχητικής Τεχνολογίας Jeet Kune Do βρίσκεται στην Αθήνα, στην διεύθυνση: Δήλου 9, (κάθετα στην Φορμίωνος, σύνορα Βύρωνα-Καισαριανής).  

Εύκολη πρόσβαση από το κέντρο της Αθήνας με το λεωφορείο 732 (Αγ. Φανούριος - Ακαδημία - Ζωοδ. Πηγή) (στάση 9η Φορμίωνος).

Επίσης πρόσβαση με την τοπική Δημοτική Συγκοινωνία του Δήμου Βύρωνα με το λεωφορείο 10 (Καρέας - Ντάνκαν) και το λεωφορείο 20 (Κουταλάς - Αγ. Λάζαρος) (στάση Φωκαίας). 

Για οδηγίες πως να έρθετε μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τον Google Χάρτη της Ακαδημίας.

Επίσημη ιστοσελίδα της Ακαδημίας: http://www.jkd.gr
Πληροφορίες για ιδιαίτερα μαθήματα: http://www.jkd.gr/privatelessons.html

Το παρόν άρθρο αποτελεί αντικείμενο πνευματικής ιδιοκτησίας και διέπεται από τις εθνικές και διεθνείς διατάξεις περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας. Συνεπώς, απαγορεύεται ρητά η αναδημοσίευση, αντιγραφή, μετάφραση και τροποποίηση με οποιονδήποτε τρόπο, τμηματικά ή περιληπτικά χωρίς τη ρητή προηγούμενη έγγραφη συναίνεση του αρθρογράφου!

Παρασκευή 2 Οκτωβρίου 2015

Σύνδρομο Μάχης - Φυγής - Παγώματος

Άρθρο του εκπαιδευτή Ευάγγελου Ζορμπά, πληροφορίες www.jkd.gr
Ο φόβος (Fear) είναι ένα φυσιολογικό συναίσθημα που προστατεύει την επιβίωσή μας. Φανταστείτε σε ένα δρόμο να περνάτε απέναντι και ένα αυτοκίνητο που έχει παραβιάσει το κόκκινο να έρχεται καταπάνω σας. Αν δε φοβόσασταν και δεν τρέχατε γρήγορα στην άκρη του δρόμου θα σας χτυπούσε. Επειδή φοβάστε, τρέχετε στην άκρη του δρόμου. Ο φόβος λοιπόν είναι ένα συναίσθημα που προστατεύει την επιβίωση μας. Είναι ριζωμένος σε μια περιοχή του εγκεφάλου που ονομάζεται Αμυγδαλή (Reptilian Mind) και η οποία ενεργοποιείται όταν αντιλαμβανόμαστε κάτι αντικειμενικά επικίνδυνο για την επιβίωσή μας. Τότε η αμυγδαλή ενεργοποιείται και θέτει σε λειτουργία το σύστημα μάχης ή φυγής του οργανισμού (Fight, Flight or Freeze Syndrome) προκειμένου να ξεφύγει από τον κίνδυνο και το άτομο να επιβιώσει. Διότι όταν απειλείται η ζωή τότε τρεις λύσεις υπάρχουν :

α) Να παλέψει κανείς για να σωθεί δίνοντας μάχη (Fight) (πχ. με ένα ληστή που έρχεται να σε κλέψει και απειλεί τη ζωή σου).

β) Να τρέξεις να σωθείς δηλαδή να επιλέξεις τη φυγή (Flight) από το ερέθισμα που απειλεί τη ζωή σου.

γ) Μια τρίτη αντίδραση στο φόβο είναι το πάγωμα (Freeze) όπου το άτομο ακινητοποιείται και λιποθυμά χάνοντας τις αισθήσεις του.

Ο φόβος (Fear) είναι μια αντίδραση απέναντι σε ένα ερέθισμα αντικειμενικά απειλητικό για τη ζωή. Οι φοβίες (Phobia), από την άλλη, είναι αντιδράσεις παθολογικού φόβου απέναντι σε ερεθίσματα που δεν είναι αντικειμενικά επικίνδυνα. Έχουν όμως συνδεθεί με αντίδραση φόβου στο άτομο. (πχ. υψοφοβία, αγοραφοβία, φοβίες για τον τραυματισμό, φοβία για την θέα του αίματος. κτλ.).

Το σύνδρομο μάχης ή φυγής του οργανισμού (Fight, Flight or Freeze Syndrome) είναι μια ψυχολογική αντίδραση προερχόμενη απο τις ανάγκες επιβίωσης των πρωτόγονων ανθρώπων, οι οποίοι ζούσαν καθημερινά με τον κίνδυνο και το άγχος της επιβίωσης.

Το συγκεκριμμένο σύνδρομο αναφέρεται σε μια ψυχολογική αντίδραση που λαμβάνει χώρα στη παρουσία ενός πράγματος ή συμβάντος που είναι τρομακτικό, είτε διανοητικά ή σωματικά. Το σύνδρομο περιγράφτηκε για πρώτη φορά το 1920 από τον Αμερικανό φυσιολόγο Walter Cannon. Ο Cannon συνειδητοποίησε ότι μια αλυσίδα αντιδράσεων συμβαίνουν γρήγορα στο εσωτερικό του σώματος και κινητοποιούνται συγκεκριμένοι πόροι με αποστολή την αντιμετώπιση των απειλητικών συνθηκών.

Όταν είμαστε αγχωμένοι νιώθουμε φόβο και ένταση, κάνουμε ανήσυχες σκέψεις και πιθανόν να έχουμε και σωματικά συμπτώματα: ταχυπαλμία, σφίξιμο στο στήθος, πονοκέφαλο, ναυτία, γρήγορη αναπνοή κ.α. Τα σωματικά συμπτώματα αυτά προκαλούνται από τον ακόλουθο μηχανισμό: ο εγκέφαλος μας διαρκώς εκτιμά εάν μία κατάσταση είναι ασφαλής ή όχι. Εάν λοιπόν ερμηνεύσουμε μία κατάσταση ως απειλητική, δημιουργούνται τρείς επιλογές: η φυγή, η μάχη ή το πάγωμα. Όταν λοιπόν ο εγκέφαλος μας αποφασίζει να δραστηριοποιηθεί απέναντι στην απειλή, είτε με τη μάχη είτε με τη φυγή, το συμπαθητικό νευρικό σύστημα (Sympathetic Nervous System) δημιουργεί αλλαγές στη φυσιολογία μας προκειμένου να υποστηρίξει αυτή την υπερδιέγερση στην οποία βρισκόμαστε (όπως για παράδειγμα ρηχή ή γρήγορη αναπνοή ή ταχυπαλμία).
Στην απόκριση σε οξύ στρες, το συμπαθητικό νευρικό σύστημα του σώματος ενεργοποιείται λόγω της ξαφνικής απελευθέρωση ορμονών. Διεγείρονται τα επινεφρίδια προκαλώντας την απελευθέρωση κατεχολαμινών, στις οποίες ανήκει η αδρεναλίνη και η νοραδρεναλίνη. Η ποικιλία των αντιδράσεων που προκαλεί η αδρεναλίνη αποβλέπει στην αντιμετώπιση ενός εχθρού ή μιας απειλής. Για παράδειγμα, με τη μυδρίαση οξύνεται η όραση στο σκότος και περιορίζεται η πλευρική όραση (εστίαση στον εχθρό), ενώ η ανόρθωση των τριχών αυξάνει την ευαισθησία σε δονήσεις και  τον όγκο του σώματος (στα ζώα) με την ελπίδα ότι θα φοβηθεί ο εχθρός. 

Σε διανοητικό επίπεδο, η αδρεναλίνη περιορίζει τον ορθολογικό τρόπο σκέψης, επιτρέποντας έτσι την εκδήλωση περισσοτέρων πρωτόγονων αντιδράσεων, αφού κατά την αντίδραση μάχης ή φυγής υπάρχει συνήθως περισσότερη ανάγκη δράσης παρά σκέψης.

Αναλυτικότερα η ανωτέρω κατάσταση οδηγεί σε αύξηση του καρδιακού ρυθμού, της αρτηριακής πίεσης και του ρυθμού αναπνοής. Αυτές οι αλλαγές συμβαίνουν λόγω της ενεργοποίησης υποδοχέων που βρίσκονται:
α) σε αιμοφόρα αγγεία, προκαλώντας συστολή σε αυτά, με αποτέλεσμα η αρτηριακή πίεση να αυξάνεται και
β) στην καρδιά, όπου προκαλούν επιτάχυνση της λειτουργίας της και παραγωγή αισθήματος δυνατού κτυπήματος στο στήθος, γνωστό ως ταχυπαλμία.
Επίσης, ενεργοποίηση υποδοχέων στο δέρμα προκαλεί ανόρθωση τριχών (ανατριχίλα), ενώ ενεργοποίηση υποδοχέων στα σπλάχνα, προκαλεί τα ανησυχητικά γαστρικά συναισθήματα που όλοι αντιλαμβανόμαστε ως στρες (Stress). Αυτές οι αλλαγές συμβαίνουν για να μας προετοιμάσουν να δώσουμε μάχη ή να τραπούμε σε φυγή και να συγκεντρώσουμε το αίμα στα όργανα ζωτικής σημασίας δηλαδή στους μυς και στον εγκέφαλο. Μετά την απειλή, το σώμα χρειάζεται περίπου 20 έως 60 λεπτά για να επιστρέψει στα προ-διέγερσης επίπεδα.
Ο καρδιακός ρυθμός είναι υπεύθυνος για την απόδοση της σωματικής κινητικότητας! Σε κατάσταση καρδιακής ηρεμίας (60-80 bpm) ο άνθρωπος έχει Λεπτές Κινητικές Δεξιότητες (Fine Motor Skills) και Σύνθετες Κινητικές Δεξιότητες (Complex Motor Skills)!

Σε κατάσταση άνω των 115 bpm φθίνουν οι Λεπτές Κινητικές Δεξιότητες.

Σε κατάσταση άνω των 145 bpm φθίνουν οι Σύνθετες Κινητικές Δεξιότητες.

Σε κατάσταση άνω των 175 bpm ενεργοποιούνται οι Αδρές Κινητικές Δεξιότητες (Gross Motor Skills) ο εγκέφαλος συνήθως καταφεύγει σε 4 γενικές κινήσεις όπου είναι εξοικειωμένος και ενεργοποιείται ο μηχανισμός μάχης ή φυγής του οργανισμού (Fight, Flight or Freeze Syndrome).

Η ιδανική κατάσταση για μαχητική απόδοση σε καταστάσεις επιβίωσης είναι 115-145 bpm!

Η Ακαδημία Μαχητικής Τεχνολογίας Jeet Kune Do βρίσκεται στην Αθήνα, στην διεύθυνση: Δήλου 9, (κάθετα στην Φορμίωνος, σύνορα Βύρωνα-Καισαριανής).  

Εύκολη πρόσβαση από το κέντρο της Αθήνας με το λεωφορείο 732 (Αγ. Φανούριος - Ακαδημία - Ζωοδ. Πηγή) (στάση 9η Φορμίωνος).

Επίσης πρόσβαση με την τοπική Δημοτική Συγκοινωνία του Δήμου Βύρωνα με το λεωφορείο 10 (Καρέας - Ντάνκαν) και το λεωφορείο 20 (Κουταλάς - Αγ. Λάζαρος) (στάση Φωκαίας). 

Για οδηγίες πως να έρθετε μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τον Google Χάρτη της Ακαδημίας.

Επίσημη ιστοσελίδα της Ακαδημίας: http://www.jkd.gr
Πληροφορίες για ιδιαίτερα μαθήματα: http://www.jkd.gr/privatelessons.html

Το παρόν άρθρο αποτελεί αντικείμενο πνευματικής ιδιοκτησίας και διέπεται από τις εθνικές και διεθνείς διατάξεις περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας. Συνεπώς, απαγορεύεται ρητά η αναδημοσίευση, αντιγραφή, μετάφραση και τροποποίηση με οποιονδήποτε τρόπο, τμηματικά ή περιληπτικά χωρίς τη ρητή προηγούμενη έγγραφη συναίνεση του αρθρογράφου!

Πέμπτη 1 Οκτωβρίου 2015

Εμβιομηχανική και Πολεμικές Τέχνες

Άρθρο του εκπαιδευτή Ευάγγελου Ζορμπά, πληροφορίες www.jkd.gr
Η κατανόηση της ανθρώπινης φυσιολογίας και εφαρμογής μηχανικών αρχών μηχανικής σώματος ή εμβιομηχανικής (Body Mechanics - Biomechanics) είναι απαραίτητα για την εκτίμηση του βέλτιστου τρόπου κίνησης του σώματος, επίτευξη της μέγιστης απόδοσης και ελαχιστοποίηση του κινδύνου τραυματισμού!

Οι 3 νόμοι της κίνησης του Νεύτωνα
Ο νόμος της αδράνειας
Ένα αντικείμενο σε ηρεμία τείνει να μείνει σε κατάσταση ηρεμίας και ένα αντικείμενο σε κίνηση τείνει να μείνει σε κίνηση (εκτός αν εφαρμοστεί εξωτερική δύναμη π.χ. τριβή ή βαρύτητα).

Ο νόμος της επιτάχυνσης
Μια δύναμη που ασκείται σε ένα σώμα προκαλεί επιτάχυνση ανάλογη της δύναμης, στην κατεύθυνση της δύναμης, και αντιστρόφως ανάλογη με τη μάζα του σώματος. F = maa = F/m)

Ο νόμος της αντίδρασης
Για κάθε δράση υπάρχει μια ίση και αντίθετη αντίδραση.

Εμβιομηχανική Ανάλυση 4 μεγάλες κατηγορίες:
1. Σταθερότητα (stability)
2. Μέγιστη Προσπάθεια (maximum effort)
3. Γραμμική ή Μεταφορική Κίνηση (linear motion) και
4. Περιστροφική κίνηση (angular motion)

Κέντρο Μάζας (Βάρους) - Center Of Mass (COM)
*Το σημείο, σε ένα αντικείμενο, όπου η μάζα του είναι εξισορροπημένη
*Το σημείο στο οποίο το αντικείμενο θα ισορροπούσε πάνω σε μια μικρή βάση
*Σημαντικό για τη σταθερότητα
*Σημαντικό για την κίνηση 
*Μια δύναμη διαμέσου του COM -> γραμμική κίνηση 
*Μια δύναμη σε απόσταση από το COM -> Περιστροφική κίνηση

Σταθερότητα (Stability)
*Η κάθετος από το COM περνά από τη βάση
*Η σταθερότητα αυξάνεται με:
• Μεγαλύτερη βάση στήριξης
• Κέντρο βάρους πιο κοντά στη βάση
• Μεγαλύτερη μάζα

Μέγιστη Προσπάθεια (Maximum Effort)
*Παραγωγή της μέγιστης δύναμης
•Απαιτείται η χρήση όλων των δυνατών κινήσεων των κλειδώσεων οι οποίες συνεισφέρουν στο στόχο
*Παραγωγή της μέγιστης ταχύτητας
• Απαιτείται η χρήση όλων των κλειδώσεων με τη σειρά
• Μεγαλύτερη -> μικρότερη

Μορφές Κίνησης
Είναι σημαντικό να ξεχωρίσουμε τις δύο διαφορετικές μορφές κίνησης:
*Γραμμική (ή Μεταφορική) κίνηση. Κίνηση σε συγκεκριμένη κατεύθυνση.
*Περιστροφική κίνηση. Κίνηση γύρω από έναν άξονα, η δύναμη δεν δρα μέσω του κέντρου της μάζας, αλλά είναι “εκτός κέντρου” και αυτό οδηγεί σε περιστροφή. Οι περισσότερες ανθρώπινες κινήσεις είναι περιστροφικές, δηλαδή λαμβάνουν χώρα γύρω από έναν άξονα.

Γραμμική Κίνηση (Linear Motion)
*Η κίνηση (του σώματος) γίνεται συνήθως αντίθετα προς την κατεύθυνση της δύναμης που εφαρμόζεται
*Επηρεάζεται από τη βαρύτητα και άλλες δυνάμεις
*Χαρακτηριστικά:
• Η δύναμη επιταχύνει ένα αντικείμενο F = ma
• Όσο μεγαλύτερη η δύναμη που εφαρμόζεται σε ένα αντικείμενο, τόσο μεγαλύτερη η αύξηση της ταχύτητας (δηλαδή η επιτάχυνση)
• Χωρίς κάποια δύναμη υπάρχει διατήρηση της ορμής (momentum) p = mv
*Είναι σημαντικό το εύρος της κίνησης (Range of Motion - ROM). Μεγάλο εύρος κίνησης -> μεγαλύτερη δύναμη

Περιστροφική Κίνηση (Angular Motion)
*Παράγεται από την εφαρμογή μιας δύναμης σε κάποια απόσταση από τον άξονα (υπάρχει ροπή Torque)
*Η ροπή προκαλεί περιστροφή σε ένα αντικείμενο τ = r x F = = |r||F|sin(θ) = I a
a: γωνιακή επιτάχυνση (Δω/Δt)
I: περιστροφική αδράνεια (rotational inertia)
*Αν δεν εφαρμοστεί ροπή, η στροφορμή (angular momentum, L) διατηρείται. L = I ω
I: περιστροφική αδράνεια
ω: γωνιακή ταχύτητα (Δθ/Δt)
*Μαζεμένο σώμα -> μεγαλύτερη γωνιακή ταχύτητα
*Ανοιγμένο σώμα -> μεγαλύτερη περιστροφική αδράνεια -> μικρότερη γωνιακή ταχύτητα
Μοχλοί
1ου είδους μοχλός
Το υπομόχλιο βρίσκεται μεταξύ της δύναμης και του βάρους (Λιγότερη δύναμη).
2ου είδους μοχλός
Το βάρος βρίσκεται μεταξύ του υπομοχλίου και της δύναμης (Λιγότερη δύναμη).
3ου είδους μοχλός
Η δύναμη βρίσκεται μεταξύ του υπομοχλίου και του βάρους (Περισσότερη δύναμη, μεγαλύτερη ταχύτητα και μεγαλύτερο εύρος κίνησης).

Η αρχή της διατήρησης της Ενέργειας
Ενέργεια δεν παράγεται ή καταστρέφεται αλλά μόνο μεταβάλλεται από μια μορφή σε άλλη και παράγει έργο.

Είδη Ενέργειας:
• Δυναμική
• Κινητική
• Μεταφορική
• Περιστροφική
Βαλλιστική Ενέργεια στις Πολεμικές Τέχνες
Μία γροθιά δεν είναι απλώς μία κίνηση του χεριού αλλά η πυγμή είναι το σημείο επαφής για την μεταβίβαση της ενέργειας όλου του σώματος (Center Of Mass - COM) στο σημείο επαφής του αντιπάλου (Connection).
Το χέρι δεν είναι άμεσα συνδεδεμένο στο κέντρο της σωματικής μάζας και για να μεταβιβαστεί η ενέργεια της γροθιάς αποδοτικά στο σημείο επαφής του αντιπάλου χρειάζεται ένα τρίτο απαραίτητο στοιχείο, την δομή (Structure).
Για να μεταβιβαστεί αποδοτικά το κέντρο της σωματικής μάζας για να παραχθεί ενέργεια για το χτύπημα χρειάζεται ένα τέταρτο στοιχείο, την σωστή βάση (Base).
Στο παρακάτω σχήμα παρουσιάζονται οι διάφορες πιθανές συσχετίσεις των κινήσεων του ανθρώπινου σώματος σε λακτίσματα και πυγμαχία...
Η Ακαδημία Μαχητικής Τεχνολογίας Jeet Kune Do βρίσκεται στην Αθήνα, στην διεύθυνση: Δήλου 9, (κάθετα στην Φορμίωνος, σύνορα Βύρωνα-Καισαριανής).  

Εύκολη πρόσβαση από το κέντρο της Αθήνας με το λεωφορείο 732 (Αγ. Φανούριος - Ακαδημία - Ζωοδ. Πηγή) (στάση 9η Φορμίωνος).

Επίσης πρόσβαση με την τοπική Δημοτική Συγκοινωνία του Δήμου Βύρωνα με το λεωφορείο 10 (Καρέας - Ντάνκαν) και το λεωφορείο 20 (Κουταλάς - Αγ. Λάζαρος) (στάση Φωκαίας). 

Για οδηγίες πως να έρθετε μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τον Google Χάρτη της Ακαδημίας.

Επίσημη ιστοσελίδα της Ακαδημίας: http://www.jkd.gr
Πληροφορίες για ιδιαίτερα μαθήματα: http://www.jkd.gr/privatelessons.html

Το παρόν άρθρο αποτελεί αντικείμενο πνευματικής ιδιοκτησίας και διέπεται από τις εθνικές και διεθνείς διατάξεις περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας. Συνεπώς, απαγορεύεται ρητά η αναδημοσίευση, αντιγραφή, μετάφραση και τροποποίηση με οποιονδήποτε τρόπο, τμηματικά ή περιληπτικά χωρίς τη ρητή προηγούμενη έγγραφη συναίνεση του αρθρογράφου!

Τρίτη 15 Σεπτεμβρίου 2015

Ρεαλιστική Αυτοάμυνα

Άρθρο του εκπαιδευτή Ευάγγελου Ζορμπά, πληροφορίες www.jkd.gr
Η φυσική συμπλοκή σε μία κατάσταση πραγματικής αυτοάμυνας δεν έχει καμία σχέση με το αποστειρωμένο περιβάλλον εξάσκησης σε μία σχολή πολεμικών τεχνών! Οι ασκούμενοι σε μία σχολή πολεμικών τεχνών ασκούνται μέσα σε ελεγχόμενα και ασφαλή πλαίσια, με προκαθορισμένα μοτίβα σεναρίων άμυνας, επίθεσης, με κανόνες ασφαλείας και περιορισμούς...  Επίσης το σώμα τους σχεδόν ποτέ δεν βιώνει το σύνδρομο της Μάχης – Φυγής – Παγώματος (Freeze – Flight – Fight Acute Stress Response) γιατί νιώθουν ασφάλεια μέσα στο φιλικό περιβάλλον της προπόνησης και καμία ουσιαστική πραγματική απειλή, έτσι το σώμα τους λειτουργεί με χαμηλούς καρδιακούς παλμούς και αποδίδει τα μέγιστα...

Σε μία αντιμετώπιση πραγματικής απειλής ενεργοποιείται το Συμπαθητικό Νευρικό Σύστημα (Sympathetic Nervous System) και προετοιμάζει το σώμα για μάχη ή για φυγή ή ακόμα χειρότερα για πάγωμα...

Όταν το σώμα βρεθεί σε 175 bpm και άνω (καρδιακοί παλμοί) ενεργοποιούνται οι γενικές κινητικές δεξιότητες (Gross Motor Skills), όπου το σώμα μπαίνει σε κατάσταση στρες, σε αυτήν την κατάσταση ο εγκέφαλος καταφεύγει σε κάποια από τις 4 κινήσεις στις οποίες είναι πιο εξοικειωμένος με την επανάληψη και την εξάσκηση!

Με λίγα λόγια η συσσώρευση μεγάλου αριθμού τεχνικών αυτοάμυνας τις καθιστά άχρηστες σε κατάσταση επιβίωσης...

Στην σύγχρονη μαχητική τέχνη Jeet Kune Do (Contemporary Jeet Kune Do) αυτές οι 4 κινήσεις (τεχνικές επίθεσεως) είναι οι εξής:

1. Eyes – Χτυπήματα στα μάτια
2. Throat – Χτυπήματα στον λαιμό
3. Groin – Χτυπήματα στα γεννητικά όργανα
4. Shin – Χτυπήματα στις κνήμες


Η Ακαδημία Μαχητικής Τεχνολογίας Jeet Kune Do βρίσκεται στην Αθήνα, στην διεύθυνση: Δήλου 9, (κάθετα στην Φορμίωνος, σύνορα Βύρωνα-Καισαριανής).  

Εύκολη πρόσβαση από το κέντρο της Αθήνας με το λεωφορείο 732 (Αγ. Φανούριος - Ακαδημία - Ζωοδ. Πηγή) (στάση 9η Φορμίωνος).

Επίσης πρόσβαση με την τοπική Δημοτική Συγκοινωνία του Δήμου Βύρωνα με το λεωφορείο 10 (Καρέας - Ντάνκαν) και το λεωφορείο 20 (Κουταλάς - Αγ. Λάζαρος) (στάση Φωκαίας). 

Για οδηγίες πως να έρθετε μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τον Google Χάρτη της Ακαδημίας.

Επίσημη ιστοσελίδα της Ακαδημίας: http://www.jkd.gr
Πληροφορίες για ιδιαίτερα μαθήματα: http://www.jkd.gr/privatelessons.html

Το παρόν άρθρο αποτελεί αντικείμενο πνευματικής ιδιοκτησίας και διέπεται από τις εθνικές και διεθνείς διατάξεις περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας. Συνεπώς, απαγορεύεται ρητά η αναδημοσίευση, αντιγραφή, μετάφραση και τροποποίηση με οποιονδήποτε τρόπο, τμηματικά ή περιληπτικά χωρίς τη ρητή προηγούμενη έγγραφη συναίνεση του αρθρογράφου!


Δευτέρα 14 Σεπτεμβρίου 2015

Σχολή πολεμικών τεχνών Βύρωνας ΚαισαριανήΗ Ακαδημία Μαχητικής Τεχνολογίας Jeet Kune Do θα διοργανώσει για τον μήνα Οκτώβριο 2015 ειδικό ταχύρυθμο εντατικό εκπαιδευτικό πρόγραμμα ομαδικών προπονήσεων, με τους εκπαιδευτές: Ευάγγελο Ζορμπά και Λευτέρη Κασφίκη, με κάλυψη συγκεκριμένων θεματικών προπονητικών ενοτήτων εκπαίδευσης και κατάρτισης στην μαχητική τέχνη Contemporary Jeet Kune Do (Σύγχρονο Τζιτ Κουν Ντο)!

Έναρξη προγράμματος: Παρασκευή 02 Οκτωβρίου 2015 (Ώρες: 19:00-20:30). Η εκπαίδευση θα διεξάγεται στην Ακαδημία Μαχητικής Τεχνολογίας Jeet Kune Do στην Αθήνα, κάθε Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή (Ώρες: 19:00-20:30).

Αναλυτικές πληροφορίες: http://www.jkd.gr/contemporaryjkd.html

Η μαχητική Τέχνη Jeet Kune Do (Way of the Intercepting Fist, Τζιτ Κουν Ντο) δημιουργήθηκε από τον θρυλικό Bruce Lee (Μπρους Λη). Αποτελεί μία σύγχρονη πολυμορφική μαχητική τέχνη με στόχο την ρεαλιστική εξοικείωση του μαχητή σε όλα τα πεδία μάχης (Ranges: Kicking, Punching, Trapping, Standing Grappling, Ground Fighting) και στην ανάπτυξη των μαχητικών δεξιοτήτων μέσω ουσιαστικής τεχνογνωσίας και έκθεση σε σύγχρονες προπονητικές μεθόδους.

Η μαχητική θεωρία του JKD (Jeet Kune Do) διδάσκεται με επιστημονική τεκμηρίωση, ανάλυση και κατακερματισμό των επιμέρους παραγόντων που την διέπουν. Τίποτα δεν θεωρείται απόλυτα δεδομένο και μέσο αυτής της συνεχούς "αμφισβήτησης" προωθείται η απρόσκοπτη αναζήτηση πιο αποδοτικών μεθόδων. Σε τελική ανάλυση το JKD είναι μία επιστήμη "επίλυσης προβλημάτων και μαχητικής διαπαιδαγώγησης" και μπορεί να οριστεί ως: "Χρησιμοποιώντας καμία οδό σαν οδό, κανένα περιορισμό σαν το μόνο περιορισμό".

Στόχος της Ακαδημίας είναι η σωστή και ταχύρυθμη ανάπτυξη και εξέλιξη των ψυχοσωματικών δεξιοτήτων του ασκούμενου (Attributes), έκθεση σε σύγχρονες αποδοτικές μεθόδους προπονησιολογίας και τεχνοτροπιών, μαχητική εξοικίωση σε όλα τα πιθανά μαχητικά πεδία και ουσιαστική διαπαιδαγώγηση για την εξύψωση της ανθρώπινης υπόστασης. Μακριά από στείρα στερεότυπα ανούσιας μυθοπλασίας και ημιμάθειας…

Οι ομαδικές προπονήσεις διεξάγονται σε φιλικό περιβάλλον, με σοβαρότητα και προσήλωση στις Τέχνες με χρήση πάντοτε του κατάλληλου προστατευτικού και προπονητικού εξοπλισμού κατά περίπτωση. Η Ακαδημία διαθέτει σύγχρονο και επαρκή προπονητικό εξοπλισμό για την κάλυψη όλων των προπονητικών μεθόδων που ασκούνται.

Τα ενεργά μέλη της Ακαδημίας ΔΩΡΕΑΝ μπορούν να χρησιμοποιήσουν τον χώρο και τον εξοπλισμό της Ακαδημίας πριν από την έναρξη των ομαδικών προπονήσεων (Ώρες: 18:30-19:00) για επιπλέον ενισχυτική ανάπτυξη της φυσικής κατάστασης Combative Fitness με την χρήση σύγχρονου προπονητικού εξοπλισμού όπως Kettlebells, TRX Suspension, Stability Ball, Medicine Ball, Battle Ropes, Dumbbells κ.α., καθώς και διεξαγωγή ειδικών προπονητικών MMA Circuits!

Προτεινόμενος εξοπλισμός: Γάντια MMA και προστατευτική μασέλα.

Ακόμα η Ακαδημία προσφέρει ΔΩΡΕΑΝ συμμετοχή στον Ετήσιο Κύκλο Σεμιναρίων 2015 με τον εκπαιδευτή της Ακαδημίας Ευάγγελο Ζορμπά για όλα τα ενεργά μέλη της Ακαδημίας, καθώς και έκπτωση στα σεμινάρια με εκπαιδευτές από το εξωτερικό.

Με την ολοκλήρωση του προγράμματος του Οκτωβρίου 2015 οι συμμετέχοντες θα λάβουν πιστοποιητικό συμμετοχής από την Ακαδημία!

Επίσης παραδίδονται ιδιαίτερα μαθήματα Private Training στην Ακαδημία πρωινά, απογευματινά, βραδυνά (Δευτέρα έως Σάββατο), με τον εκπαιδευτή Ευάγγελο Ζορμπά! Περισσότερες πληροφορίες

* Το εντατικό πρόγραμμα του Οκτωβρίου 2015 θα έχει αυστηρά περιορισμένο αριθμό συμμετοχών, για πληροφορίες και δήλωση συμμετοχής:

Εκπαιδευτής Ευάγγελος Ζορμπάς, τηλ.: 6946781911 (τηλεφωνική επικοινωνία μόνο καθημερινές πρωινές ώρες 10:00-12:00)

* Η Ακαδημία δέχεται ως μέλη, άτομα άνω των 18 ετών, άνδρες και γυναίκες, ανεξαρτήτου επιπέδου και εμπειρίας, κατόπιν αποδοχής από τους εκπαιδευτές της Ακαδημίας μέσω προσωπικής συνέντευξης με τον ενδιαφερόμενο ή την ενδιαφερόμενη.


Η Ακαδημία Μαχητικής Τεχνολογίας Jeet Kune Do βρίσκεται στην Αθήνα, στην διεύθυνση: Δήλου 9, (κάθετα στην Φορμίωνος, σύνορα Βύρωνα-Καισαριανής).  

Εύκολη πρόσβαση από το κέντρο της Αθήνας με το λεωφορείο 732 (Αγ. Φανούριος - Ακαδημία - Ζωοδ. Πηγή) (στάση 9η Φορμίωνος).

Επίσης πρόσβαση με την τοπική Δημοτική Συγκοινωνία του Δήμου Βύρωνα με το λεωφορείο 10 (Καρέας - Ντάνκαν) και το λεωφορείο 20 (Κουταλάς - Αγ. Λάζαρος) (στάση Φωκαίας). 

Για οδηγίες πως να έρθετε μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τον Google Χάρτη της Ακαδημίας.

Επίσημη ιστοσελίδα της Ακαδημίας: http://www.jkd.gr
Πληροφορίες για ιδιαίτερα μαθήματα: http://www.jkd.gr/privatelessons.html