Σάββατο 1 Δεκεμβρίου 2018

Σεμινάριο Jeet Kune Do - Kali - Silat με τον εκπαιδευτή Bob Dubljanin από την Γερμανία.


Η Ακαδημία Μαχητικής Τεχνολογίας Jeet Kune Do διοργανώνει για πρώτη φορά στην Ελλάδα σεμινάριο των μαχητικών τεχνών Jeet Kune Do, Filipino Kali και Indonesian Pentjak Silat το Σάββατο 12 Ιανουαρίου 2019 με τον εκπαιδευτή Bob Dubljanin από την Γερμανία.

Ο εκπαιδευτής Bob Dubljanin γεννήθηκε στην Βιέννη της Αυστρίας και ζεί στο Μάνχαϊμ της Γερμανίας. Ξεκίνησε την εκπαίδευσή του στις μαχητικές τέχνες το 1983 και έγινε εκπαιδευτής στις Φιλιππινέζικες μαχητικές τέχνες, στις Ινδονησιακές μαχητικές τέχνες και στο Jeet Kune Do το 1995. Επίσης έγινε εκπαιδευτής σε Muay Thai - Thai Boxing το 2003. Είναι διεθνώς καταξιωμένος και ενεργός εκπρόσωπος των μαχητικών τεχνών με συνεχή διεξαγωγή διεθνών σεμιναρίων, πληθώρα σχετικής αρθρογράφησης σε Ευρωπαϊκές εκδόσεις και αξιόλογων εκπαιδευτικών βίντεο για τις μαχητικές τέχνες Kali και Silat.

Ο εκπαιδευτής Bob Dubljanin έχει εκπαιδευτεί από τους εξής εκπαιδευτές:

Guro Dan Inosanto (JKD, Kali, Silat)
Sifu Cass Magda (JKD, Kali, Buka Jalan Silat)
Ajarn Surachai Sirisute (Muay Thai, Thai Boxing)
Guro Ted Lucaylucay (JKD, Kali)
Grandmaster Leo Giron (Giron Arnis Escrima)
Pendekar Paul DeThouars (Pukulan Silat Bukti Negara)
Guru Besar Herman Suwanda (Mande Muda Silat)
Professor Renato Magno (Brazilian Jiu Jitsu)

Διάρκεια σεμιναρίου: 4 ώρες (Ώρες: 11:00-15:00)

Τιμή σεμιναρίου:
30 Ευρώ (για τα ενεργά μέλη της Ακαδημίας)
40 Ευρώ (για μη μέλη)

Το σεμινάριο είναι ανοικτό στο ευρύ κοινό σε άτομα άνω των 18 ετών και δεν απαιτείται προηγούμενη εμπειρία.

Πληροφορίες και κρατήσεις θέσεων: Εκπαιδευτής Ευάγγελος Ζορμπάς, τηλ.: 6946781911

Μπορείτε επίσης να δηλώσετε συμμετοχή για το σεμινάριο στο Facebook Event.

Το σεμινάριο θα διεξαχθεί στην έδρα της Ακαδημίας Μαχητικής Τεχνολογίας Jeet Kune Do, διεύθυνση: Δήλου 9, (κάθετα στην Φορμίωνος, σύνορα Βύρωνα-Καισαριανής).


Εύκολη πρόσβαση από το κέντρο της Αθήνας με το λεωφορείο 732 (Αγ. Φανούριος - Ακαδημία - Ζωοδ. Πηγή) (στάση 9η Φορμίωνος).

Επίσης πρόσβαση με την τοπική Δημοτική Συγκοινωνία του Δήμου Βύρωνα με το λεωφορείο 10 (Καρέας - Ντάνκαν) και το λεωφορείο 20 (Κουταλάς - Αγ. Λάζαρος) (στάση Φωκαίας). 

Για οδηγίες πως να έρθετε μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τον Google Χάρτη της Ακαδημίας.

Επίσημη ιστοσελίδα της Ακαδημίας: http://www.jkd.gr
Πληροφορίες για ιδιαίτερα μαθήματα: http://www.jkd.gr/privatelessons.html

Δευτέρα 6 Αυγούστου 2018

Silat Bladed Weapons

Parang / Golok: A chopper or cleaver which, like a machete, is used to cut through overgrowth. They may be curved or straight and range in size from small handheld knives to the length of a sword. Because they are so widely available, parang are one of the most popular weapons in silat. A variant of the parang is the golok, which is one of the main weapons in West Javanese styles. The golok blade is heaviest in the center and ranges in length from 10 to 20 inches. The parang is a type of machete or cleaver used across the Malay archipelago. Typical vegetation in South East Asia is more woody than in South America and the parang is therefore optimized for a stronger chopping action with a heavier blade and a "sweet spot" further forward of the handle; the blade is also beveled more obtusely to prevent it from binding in the cut. This is the same rationale and (in practical terms) the same design as the Indonesian golok and very similar to the Filipino bolo. The parang blade ranges from 10 to 36 inches in length. The parang has a weight of up to 2 lb and the edge usually uses a convex grind. The parang has three different edges: the front is very sharp and used for skinning, the middle is wider and used for chopping, and the back end (near the handle) is very fine and used for carving. A parang handle is normally made out of wood or horn, with a wide end to prevent slips in wet conditions. The tang of the parang is usually of rat tail tang design, and full tang designs are also available. Like the machete, the parang is frequently used in the jungle as well as being a tool for making housing, furniture, and tools. The parang has been noted in John "Lofty" Wiseman's SAS Survival Handbook for this use. Parang are recorded being used in attacks against the British and Japanese. They are typically carried as weapons by gang members and robbers in Malaysia, Singapore, India, and Sri Lanka, due to these countries having strict gun laws. Parangs were used by Chinese forces against the Japanese in the Jesselton Revolt during the Japanese occupation of British Borneo.
A golok is a cutting tool, similar to a machete, that comes in many variations and is found throughout the Indonesian archipelago. It is used as an agricultural tool as well as a weapon. The word golok (sometimes misspelled in English as "gollock") is of Indonesian origin but is also used in Malaysia and (spelled gulok) in the Philippines. In Malaysia the term is usually interchangeable with the longer and broader parang. In the Sundanese region of West Java it is known as bedog. Sizes and weights vary, as does blade shape, but the typical length is 25 to 50 centimeters. Golok tend to be heavier and shorter than parang or common machetes, often being used for bush and branch cutting. Most traditional golok use a convex edge or an edgewise taper, where the blade is less likely to get stuck in green wood than flat edged machetes. The blade is heaviest in the center and flows away in a curve to a sharp point at the tip. Golok are traditionally made with a springy carbon steel blade of a softer temper than that of other large knives. This makes them easier to dress and sharpen in the field, although it also requires more frequent attention. Although many manufacturers produce factory-made golok, there are still handmade productions that are widely and actively made in Indonesia. In Indonesia, the golok is often associated with the Betawi and neighboring Sundanese people. The Betawi recognize two types of golok; gablongan or bendo is the domestic tool used in the kitchen or field for agricultural purposes, and the golok simpenan or sorenam that is used for self-protection and traditionally always carried by Betawi men. The golok is a symbol of masculinity and bravery in Betawi culture. A jawara (local strongman or village champion) will always have a golok hung or tied around the waist at the hips. This custom, however, has ceased to exist since the 1970s, when authorities would apprehend those that carry the golok publicly and have it confiscated it in order to uphold security, law and order, and to reduce gang fighting. Sundanese, Javanese and Malay golok have also been recorded. The use of golok in Malay was recorded as early as the Hikayat Hang Tuah (text dated 1700) and Sejarah Melayu (1612). The golok style is noted for being the pattern for British Army-issue machetes used since the early 1950s.

Sabit / Celurit: A sickle originally employed when harvesting crops. It may be paired and was historically one of the most popular weapons among commoners. It was and still is the main weapon of silat exponents from Madura in East Java where it is known as arit. The arit has several forms and is typically longer than in other parts of Java. The sickle is difficult to defend against and is considered particularly effective when paired with a knife. It can be wielded on its own but is also commonly paired. A Celurit or Clurit is generally a sickle (sometimes other variants include billhook) with a pronounced crescent-blade patterns which curves more than half a circle and a long handle, is widely used for agricultural purposes and also in Pencak Silat. When compared to the Arit, the Celurit is slightly larger. Although the Celurit (or also generally known as Sabit) is widely used throughout the Indonesian archipelago for agricultural purposes, somehow it is strongly associated with the culture of the Madurese and is frequently used by them as well especially by the leaders who called themselves Sakera. It is possibly used as an agricultural tool in the Banjuwangi region on East Java and then conveyed to Madura. Besides Arit and Sabit, other variations of the Celurit includes the Arek, Caluk, Calok, Bendo Arit (billhook), Bhiris and so on depending on the geographical area and curvature of the crescent blade. Celurit is also a traditional weapon of the Madurese commonly used in Carok (meaning duel in Madurese language, 'fight in the name of honor'), a style of dueling unlike of those dueling style practiced in their neighboring island in Sulawesi. This weapon is also considered as a legendary weapon often associated with the heroic (pre-independence) freedom fighter, Sakera. The Madurese community are known to attach khodam, a type of mythical creature to abide in the Celurit by a way of prayer before engaging in a carok. The most famous incident in recent years, a mass carok occurred on 13 July 2006 in Bujur Tengah village, Pamekasan Regency, East Java, Indonesia, resulting stabbing and killing of seven men and seriously injuring nine people.

Kerambit / Kuku Machan: The kerambit (kurambik in the Minangkabau language) is a narrow-bladed curved weapon resembling the claw of big cats. It is known in some dialects as kuku machan or "tiger claw". The kerambit is held by inserting the first finger into the hole in the handle, so that the blade curves from the bottom of the fist. Although usually wielded singly they may also be paired. Not only are they difficult to disarm, the kerambit is also easily hidden on account of its compact size. This concealability was the main reason for the weapon's fame. The kerambit was often regarded as a lady's weapon because women would tie them into their hair. The karambit (as is spelled in the Philippines and in most Western countries), kerambit (as used in both Malaysian and Indonesian variants of Malay), kurambik, karambol or karambiak (both from the Minangkabau language) is a small Southeast Asian curved knife resembling a claw. The karambit is believed to have originally been weaponized among the Minangkabau people of West Sumatra where, according to folklore, it was inspired by the claws of tiger. As with most weapons of the region, it was originally an agricultural implement designed to rake roots, gather threshing and plant rice in most of island Southeast Asia. It's a smaller variant of the Southeast Asian sickles (Filipino panabas or karit; Indonesian celurit, arit, or sabit; and Malaysian sabit). As it was weaponised, the blade became more curved to maximise cutting potential. Through Indonesia's trade network and close contact with neighboring countries, the karambit was eventually dispersed through what are now Thailand, Cambodia, Laos, Myanmar and the Philippines. Culturally the karambit was a subject of condescension in Java because of its history as a weapon of the agrarian peasantry, as opposed to the kesatria (warrior class) who were trained in the keraton or royal palace. European accounts tell that soldiers in Indonesia were armed with a kris at their waist or back and a spear in their hands, while the karambit was used as a last resort when the fighter's other weapons were lost in battle. Nevertheless, it was popular among women who would tie the weapon into their hair to be used in self-defense. The renowned Bugis warriors of Sulawesi were famous for their embrace of the karambit. Today it is one of the main weapons of silat and is commonly used in Filipino martial arts as well. Superficially the karambit resembles the jambiyah but there is no connection. The jambiyah was always designed as a weapon and serves as a status marker, often made by skilled artisans and jewelers using precious stones and metals, whereas the karambit was and still remains an unadorned, modest farmer's implement and useful utility knife. The karambit is held with the blade pointing downward from the bottom of the fist, usually curving forwards however occasionally backwards. While it is primarily used in a slashing or hooking motion, karambit with a finger ring are also used in a punching motion hitting the opponent with the finger ring. Some karambit are designed to be used in a hammering motion. This flexibility of striking methods is what makes it so useful in self-defense situations. The finger guard makes it difficult to disarm and allows the knife to be maneuvered in the fingers without losing one's grip. The short Filipino karambit has found some favor in the West because such proponents allege the bio-mechanics of the weapon allow for more powerful cutting strokes and painful "ripping" wounds, and because its usability is hypothesized as more intuitive, though there continues to be debate about this matter. The technique of the karambit is also heavily focused on striking the weak points of the human body, such as the muscles from the knee and elbow. This is a very effective technique because of the curved blade. Because of this, the karambit is considered to be one of the deadliest melee weapons. There are many regional variants of karambit. The length of the blade, for example, could vary from one village or blacksmith to another. Some have no finger guard and some feature two blades, one on each side of the handle. Traditional types include:
Kuku Bima: Bhima's claw from West Java
Kuku Hanuman: Hanuman's claw from West Java
Kuku Machan: tiger's claw, endemic to Sumatra, Central Java and Madura
Kerambit Sumbawa: larger, sturdier kerambit made specially for battle. From the Sumba Islands
Kerambit Lombok: larger, sturdier kerambit made specially for battle. From Lombok
Lawi Ayam: chicken's claw, created by the Minang community
Additionally, modern karambit may have spikes or spurs on the front or rear ricasso, which may be intended for gripping clothing or horse tack, tearing flesh or for injecting a poison, such as the upas. The modern Western interpretation of the karambit is far removed from the original agricultural tool. They may have folding blades, are finished to a high standard, made from expensive materials as opposed to being rudimentary and makeshift and are generally larger to accommodate larger hands. The West has recently found the karambit to be useful for self-defense, prepping and survival because, by design, they are difficult for an opponent to dislodge from the hand and this provides a combative advantage. Western versions also include one or more safety rings. Preppers also use the karambit hunting, for backpacking, camping, fishing, farming, gardening and hunting. Most of those produced in the West for use as weapons are based on the small Filipino variety, which features a short blade and index finger ring. Both fixed blade (generally double-edged) and folding (generally single-edged) karambit are produced in mass production knife factories and also by custom blade-smiths.

Kris / Keris: The kris or keris is a type of dagger, often with a pistol-gripped handle. Traditionally worn as a status symbol and carried by warriors for when they lost their main weapon in battle, today it is the main weapon of many silat styles in Malaysia. The kris is characterised by its distinctive wavy blade, but originally most of them were straight. The blade is given its characteristic shape by folding different types of metal together and then washing it in acid. Kris were said to be infused with venom during their forging but the method of doing this was a closely guarded secret among blacksmiths. The kris is usually wielded on its own but it can also be paired. The word kris derives from the Old Javanese term ngiris which means to slice, wedge or sliver. A kris can be divided into three parts: blade (bilah or wilah), hilt (hulu), and sheath (warangka). These parts of the kris are objects of art, often carved in meticulous detail and made from various materials: metal, precious or rare types of wood, or gold or ivory. A kris's aesthetic value covers the dhapur (the form and design of the blade, with around 60 variants), the pamor (the pattern of metal alloy decoration on the blade, with around 250 variants), and tangguh referring to the age and origin of a kris. Depending on the quality and historical value of the kris, it can fetch thousands of dollars or more. Both a weapon and spiritual object, kris are often considered to have an essence or presence, considered to possess magical powers, with some blades possessing good luck and others possessing bad. Kris are used for display, as talismans with magical powers, weapons, a sanctified heirloom (pusaka), auxiliary equipment for court soldiers, an accessory for ceremonial dress, an indicator of social status, a symbol of heroism, etc. Legendary kris that possess supernatural power and extraordinary ability were mentioned in traditional folktales, such as those of Empu Gandring, Taming Sari, and Setan Kober. In 2005, UNESCO gave the title Masterpiece of the Oral and Intangible Heritage of Humanity to the kris of Indonesia. In return, UNESCO urged Indonesia to preserve their heritage.

Rencong: The rencong or renchong is a pistol-gripped knife from Aceh. The blade is straight but with a slight curve. In terms of social stature, the rencong in Aceh is comparable to the kris in Malay and Javanese culture. Originally a fighting weapon, it is most often seen today in the martial art of silat and worn during traditional ceremonies. The rencong is slightly L-shaped and has a sharp blade with a slightly convex back. The blade can vary in length from 10 to 50 cm. The blade can be straight or cranked like a kris. It is held in a scabbard of wood, ivory, horn, or sometimes even silver or gold. The rencong is worn on one's belt around the waist. The design of a rencong depends largely on the social status of its owner. The most common type is made of brass or silver steel with a sheath of wood or buffalo horn. The rencong used by royalty is more ornate and less functional. Royal rencong have sheathes of ivory and blade made from gold, engraved with Quranic verses. Rencong technique is dependent on the weapon's size. Smaller lengths are favored because they are more easily concealed. The rencong is worn on the left side and drawn with the left foot forward. A quick step forward with the right foot adds momentum to the thrust. It is then whipped to the right with a snap of the hand, bringing the palm upwards while the elbow is close to the body. The thrusting arm is almost fully extended and the palm is turned downward just before piercing the target. While the thrust is the primary method of attack, circular and elliptical slashing techniques exist as well. The main targets are the throat, kidneys, groin, and abdomen.

Badik: The badik or badek is a small, straight knife originating among the Makasar and Bugis people. They may be double or single-edged and range in length from twenty to forty centimeters. The badik consists of three parts, namely the handle and blade, as well as the sheath or scabbard. It comes in a great variety of shapes and sizes. The badik can have a straight, curved, bulbous or wavy, single- or double-edged blade. The blade is smooth or with hollow sections (fuller-ed). The point of the blade can be either pointed or rounded. Like the kris, the shape of the blade is asymmetric and often shows patterns typical of pamor (pattern welding steel commonly known as Damascus steel). However, it differs from the kris in that the badik does not have a ganja (a buffer strip steel). Some versions from Sulawesi are decorated with inlaid gold figure on the blade called jeko. The handle is made of wood, horn or ivory in a shape of a pistol grip at a 45° to 90° angle or similar in a bent shape often decorated with carvings. From its native Sulawesi, the badik soon spread to neighboring islands like Java, Borneo, Sumatra and as far as the Malay Peninsula, creating a wide variety of badik styles according to each region and ethnic group. There are many versions made and used throughout the Indonesian archipelago alone. The badik is the main weapon in Bugis and Mangkasara styles of pencak silat. It is drawn by slashing from left to right, and then again from right to left if the first attack fails. The badik is primarily a thrusting weapon. The Bugis and sometimes the Makassar use a pinch-grip when holding the badik, with the fingers just below the point where the handle is attached to the blade. The Mangkasara badik has a broader blade compared to the thinner Bugis counterpart. As a result, Mangkasara fighting systems use flat-blade techniques so that the weapon can penetrate between the ribs. The traditional form of duelling among the Bugis-Makassar community was called sigajang laleng lipa (in Bugis language), sitobo lalang lipa (in Makassarese language) or sibajji lalang lipa (among the Banyorangese community) in which the duellists fight in a sarong. The challenger stands with a loosened sarong around him and respectfully invites the other man to step into the sarong. The sarong itself is kept taut around both their waists. When both men are inside, an agreement to fight til death and thereafter shall be no hereditary grudge nor will any party be allowed to question the duel, shall be made. If both fighters agree, they then engage each other with badik within the confined space of a single sarong. Because avoiding injury is near-impossible even for the victor, this type of duel was considered a sign of extraordinary bravery, masculinity and the warrior mentality. Although true sitobo lalang lipa are no longer practiced, enactments of these duels are still performed at cultural shows today.

Kujang: The kujang is a blade weapon native to the Sundanese people of western Java, Indonesia. The earliest kujang made is from around the 8th or 9th century. It is forged out of iron, steel and pattern welding steel with a length of approximately 20–25 cm and weighs about 300 grams. According to Sanghyang siksakanda ng karesian canto XVII, the kujang was the weapon of farmers and has its roots in agricultural use. It is thought to have originated from its predecessor, a kudi. The kujang is one of the traditional weapons in the Sundanese school of pencak silat. The kujang, like the keris, is a blade of sentimental and spiritual value to the people of Indonesia, who have a vast belief in supernatural powers. Characteristics of a kujang includes a cutting edge and other parts such as pepatuk / congo the tip of the blade, eluk / silih the bulging curve at the base of the blade, tadah the inward curve at the belly of the blade, and mata small holes on the blade that are covered with gold or silver. Apart from its unique characteristics that tend to be thin, the material is dry, porous and contains many natural metal elements. In Bogor poem as it is spoken by Anis Djatisunda (1996–2000), the kujang has many functions and shapes. Based on functions there are four of them namely, kujang pusaka (symbol of grandeur and safety protection), kujang pakarang (warfare), kujang pangarak (ceremonial) and kujang pamangkas (agricultural tool). As for the shapes, there is the kujang jago (shape of a rooster), kujang ciung (shape of a Javan cochoa bird), kujang kuntul (shape of an egret bird), kujang badak (shape of a rhinoceros), kujang naga (shape of a mythical dragon), and kujang bangkong (shape of a frog). Apart from that there are shapes of the kujang blade that resemble female characters of wayang kulit as a symbol of fertility.

Klewang: The klewang or kelewang is a class of cutlass weapon between the sword and machete from Indonesia. During the Aceh War the Acehnese klewang proved very effective in close quarters combat against the cutlass-wielding Dutch troops and the Royal Netherlands East Indies Army. Mobile troops armed with carbines and klewang succeeded in suppressing Aceh resistance where traditional infantry with rifle and bayonet had failed. From that time on until the 1950s the Royal Dutch East Indies Army, Royal Dutch Army, Royal Dutch Navy and Dutch police used these cutlasses called klewang. Even from the time after Aceh was pacified by the Dutch to the 1930s and right through World War II, lone wolves Acehnese without generals would still attack Europeans in hopes of getting martyred themselves in order to attain paradise. Weapons used in such cases are usually the klewang, if not the Rencong. In the Royal Netherlands Army the klewang is still used as a ceremonial weapon by the colour guard of the Regiment van Heutsz which took over the traditions of the Royal Netherlands East Indies Army, where the klewang was historically used as a side arm. The klewang features a single-edge blade with a protruding notch near its tip. In size, weight and shape it is halfway between the golok and the kampilan. The style of the klewang differs between the various cultures of Indonesia. Blades range from 15 to 30 inches (38 to 76 cm) in length and may be straight or slightly curved. It is carried for show by followers of chiefs, or taken on expeditions to market or nightly walks in the villages. It is worn without a sheath although there are sheathed varieties.

Pedang: Pedang is a general term for sword but occasionally refers to a scythe as well. According to the Sanghyang siksakanda ng karesian canto XVII dated 1518, the sword and kris were the main weapons of the kesatria caste. Southeast Asian swords can differ considerably from one community to another but they are generally made for one-handed use. Varieties include the pedang jenawi or long-sword, the gedubang or Acehnese sabre, and the long-handled dap. The Indian-style sword was used in the region as early as the 4th century, as can be seen in bas-reliefs of Javanese temples. Some are straight while others have a "bent" curve. The Hindu goddesses Durga and Manjusri are typically depicted carrying swords in Javanese art. Sumatran broadswords are based on those of China. Swords on the Malay Peninsula are usually one-edged with a slight curve, resembling the Burmese dha and the Thai sword used in krabi-krabong.

Η Ακαδημία Μαχητικής Τεχνολογίας Jeet Kune Do βρίσκεται στην Αθήνα, στην διεύθυνση: Δήλου 9, (κάθετα στην Φορμίωνος, σύνορα Βύρωνα-Καισαριανής).

Εύκολη πρόσβαση από το κέντρο της Αθήνας με το λεωφορείο 732 (Αγ. Φανούριος - Ακαδημία - Ζωοδ. Πηγή) (στάση 9η Φορμίωνος).

Επίσης πρόσβαση με την τοπική Δημοτική Συγκοινωνία του Δήμου Βύρωνα με το λεωφορείο 10 (Καρέας - Ντάνκαν) και το λεωφορείο 20 (Κουταλάς - Αγ. Λάζαρος) (στάση Φωκαίας). 

Για οδηγίες πως να έρθετε μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τον Google Χάρτη της Ακαδημίας.

Επίσημη ιστοσελίδα της Ακαδημίας: http://www.jkd.gr
Πληροφορίες για ιδιαίτερα μαθήματα: http://www.jkd.gr/privatelessons.html

Silat Terminology

Adat: Rules of conduct
Balik Hadap: Turn around
Bantingan: Throwing the opponent
Bapak / Pak: Literally father, this is a term of respect used for men older than yourself
Bela Diri: Self-defense
Beset: Rear stepping sweep or tripping obstacle
Beset Dalem: Inside sweep
Beset Luar: Outside sweep
Blok: Block
Buah: Literally means “Fruit”
Buang: To throw away
Buka: Opening
Dalem: Inside
Dasar Pasan: Flowing with the entire body
Dekok: Literally ditch, to make part of your body hollow or empty
Dempok: Back seated, cross legged position
Depan: Vertical rising elbow
Djurus: Literally direction or steps, this refers to a sequence of moves like Kata in the Japanese arts
Djurusan: Techniques from the Djurus
Dongkari: Vertical dropping elbow
Duduk: The sitting position
Ekos: Escape, avoid
Garis: Line
Gedor: Backfist
Gerakan: Motion
Goyong: Shake
Guar: Striking with the edge (inside or outside) of the hand
Gunting: “Scissors”, the act of cutting, crushing, trapping, or mirror strikes
Guru: Teacher, both the person conducting the lesson and a term of respect
Guru Muda: Young teacher
Hormat: Respect, loyalty, indebtedness
Jalur: Straight line
Kailat: Open area intrusion or closing on the target
Kaisin: To open and close the heart
Kaki: Leg or foot
Kaki Besi Kanan: Turn foot to the right (kick)
Kaki Besi Kirie: Turn foot to the left (kick)
Kanan: Right
Kedutan: Palm of the hand
Kelid: Techniques to dodge an attack
Kembangan: “Flower Dance”, shadow fighting
Kendang: Training hall or school
Kilap: “Thunder Clap”, a style of nerve center strikes
Kilat: Speed of precise execution
Kinjit: Elbow directed throwing technique
Kiri: Left
Kuda-Kuda: Stance (literally horse-horse)
Kuda-Kuda Depan: Front stance
Kuda-Kuda Belakang: Back stance
Kuda-Kuda Tengah: Middle stance (called horse stance in most other martial arts)
Kuda-Kuda Samping: Side stance (like a front stance, but facing to the side)
Kuda-Kuda Rendah: Low stance
Kunci: Locks
Kuncian: Locking
Kuntao: Originally a Chinese art, meaning “The way of the hand or foot”
Langkah: Stepping and footwork
Langkah Lurus: Linear stepping
Langkah Persegitiga: Triangle stepping
Langkah Persigiempat: Square stepping
Langkah Bintang: Star stepping
Langkah Sigsag: Zig zag stepping
Latihan: Practice
Lompat: To jump
Luar: Outside
Maha Guru: Senior teacher
Maju: Advance, move forward
Mundur: Retreat, back up
Murid: Basic student or disciple
Paneges: To cut down the base of the opponent
Pantjar: Geometric floor platform
Pasang: Readiness position, fighting stance
Patahan: To break
Pentjak: The Art of rhythmic movement occasioned for self-defense
Pendekar: A master of the martial arts
Pentjakkers: People that practice Pentjak Silat
Pombas Mian: To kill the opponent
Pukul: Punch, strike
Pukul Ayer Terjun: Waterfall punch
Pukul Lurus Tangan: Straight jab punch
Pukul Membalekan: Inverted punch
Pukulan: Punching, striking
Puter Kepala: Literally turning the head, the act of throwing a person by turning, or cranking the head
Sabit: Front instep kick, kicking side to side
Sabit Tumit: Heel thrusting kicks
Salamat: To thank
Sambut: Training mode to develop flow, you move from technical essence to technical essence without your partner stepping or countering, though they may offer resistance
Sambutan: Training mode to develop flow, your partner steps out of your technical essence and you track to your next, literally means “reception”
Sapu: Ankle sweep, torquing throw for re-positioning
Sapu Luar: Inside sweep
Sapu Dalem: Outside sweep
Sekurum: Cross or addition sign “+”
Seliwa / Slewah: Half moon, refers to a stance resembling the front stance, but with the back leg bent
Sempok: Front seated, cross legged position
Sepah: Kick
Serangan: Attack
Siap: Ready
Sikap: Position or posture of the body
Sikut: Horizontal elbow
Sila / Siloh: The cross sit position, the two positions/motions of Sempok and Depok are collectively known as Siloh
Silat: Skill for fighting
Simur: Thrusting elbow
Sliwa: Square foot pattern used to teach decoy and evasion
Sumbutan: Fighting
Susulan: Reverse heel kick or hook kick
Tameng: Shield
Tangan: Hand
Tangkis: Block or ward off a strike
Tangkisan: Blocking
Tebasan: To sweep
Teke: Flat fist, or cobra strike
Tempiling: Hard slapping
Tendang: Kick
Tendangan: Kicking
Tewak: Grab
Tewekan: Thrusting finger jab
Tiga: Triangle
Tileup: Circular elbow redirect
Numbers
Satu: One
Dua: Two
Tiga: Three
Empat: Four
Lima: Five
Enam: Six
Tujuh: Seven
Delapan: Eight
Sembilan: Nine
Sepuluh: Ten

Η Ακαδημία Μαχητικής Τεχνολογίας Jeet Kune Do βρίσκεται στην Αθήνα, στην διεύθυνση: Δήλου 9, (κάθετα στην Φορμίωνος, σύνορα Βύρωνα-Καισαριανής).

Εύκολη πρόσβαση από το κέντρο της Αθήνας με το λεωφορείο 732 (Αγ. Φανούριος - Ακαδημία - Ζωοδ. Πηγή) (στάση 9η Φορμίωνος).

Επίσης πρόσβαση με την τοπική Δημοτική Συγκοινωνία του Δήμου Βύρωνα με το λεωφορείο 10 (Καρέας - Ντάνκαν) και το λεωφορείο 20 (Κουταλάς - Αγ. Λάζαρος) (στάση Φωκαίας). 

Για οδηγίες πως να έρθετε μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τον Google Χάρτη της Ακαδημίας.

Επίσημη ιστοσελίδα της Ακαδημίας: http://www.jkd.gr
Πληροφορίες για ιδιαίτερα μαθήματα: http://www.jkd.gr/privatelessons.html

Τετάρτη 18 Ιουλίου 2018

Στοχοθεσία Μαχητικών Τεχνών

Άρθρο του εκπαιδευτή Ευάγγελου Ζορμπά, πληροφορίες www.jkd.gr
Διδακτική Στοχοταξινομία
Η διαδραστική/αλληλεπιδραστική μάθηση δεν είναι μόνο θεωρητικά ή ακαδημαϊκά επιδιωκόμενη αλλά και πρακτικά ωφέλιμη και με αξιόλογα αποτελέσματα στη μαθησιακή διαδικασία. Δεν μπορείς να κατανοήσεις μία έννοια εάν πρώτα δεν τη θυμάσαι, αντίστοιχα δεν μπορείς να εφαρμόσεις τη γνώση εάν δεν την κατανοήσεις, η γνώση για να γίνει κτήμα μπορεί να γίνει εγγυημένα μόνο μέσω της μεταβίβασης της πληροφορίας σε τρίτους.

Στόχος της Ακαδημίας Μαχητικής Τεχνολογίας Jeet Kune Do είναι ο ασκούμενος με την απόκτηση γνώσης σε βάθος χρόνου μέσα από ενσώματη εμπειρία να έχει άμεση εμπλοκή στη διαδικασία μάθησης συμβάλοντας ενεργά στην ομαδοσυνεργατική διδασκαλία, με αυτόν τον τρόπο δίνεται η ευκαιρία να αναλύσει και να φιλτράρει γνώσεις, πληροφορίες, να αναπτύξει απαραίτητες επικοινωνιακές δεξιότητες, ψυχολογική διαχείριση σε αλληλεπίδραση με άλλους ανθρώπους, να εμπλουτίσει την εμπειρία του και να κάνει ένα προσωπικό αναστοχασμό με στόχο την εξέλιξη και εξύψωση. Χωρίς αναστοχασµό η βιωµατική δραστηριότητα είναι συνήθως άχρηστη και µπορεί και να ενισχύει λανθασµένες πεποιθήσεις και γνώσεις των µαθητών για τη γνώση.

Ένας στόχος είναι ένα προσωπικό ή οργανωτικό επιθυμητό τελικό σημείο στην ανάπτυξη, βραχυπρόθεσμα ή μακροπρόθεσμα. Οι περισσότεροι άνθρωποι ξεκινούν, χωρίς ξεκάθαρους στόχους, μία μαχητική τέχνη ή αγώνισμα συνήθως ως χόμπι με εστίαση στην ανάπτυξη φυσικών κινητικών δεξιοτήτων και σωματικής εκγύμνασης, θεωρώντας ότι είναι ένα προιόν που με μιμητική συμμετοχή θα έχουν κάποιο υποτιθέμενο αποτέλεσμα. Η ημιμάθεια, η έλλειψη της ανάπτυξης του συναισθηματικού και γνωστικού τομέα έχουν πολύ φτωχά αποτελέσματα. Αναλογιστείτε πόσοι άνθρωποι αριθμητικά ασχολούνται με κάποιου είδους μαχητική τέχνη, την χρονική τους θητεία, το επίπεδο γνώσεων και ικανότητας εφαρμογής που αναπτύσσουν.

Στατιστικά σε δείγμα 10000 ανθρώπων που ξεκινούν μαχητικές τέχνες, το 50% θα σταματήσει τους πρώτους 6 μήνες, 1000 άτομα θα σταματήσουν μετά από 1 έτος, 500 άτομα θα σταματήσουν μετά από 2 έτη και 100 άτομα θα σταματήσουν μετά από 3 έτη. Στατιστικά μόνο 10 άτομα θα συνεχίσουν μακροπρόθεσμα δια βίου. Αυτό δυστυχώς είναι το αποτέλεσμα της έλλειψης ξεκάθαρων στόχων και συνειδητής επιδίωξης.  

Η στοχοθεσία είναι ένα αποτελεσματικό εργαλείο για την πρόοδο των ανθρώπων. Ο καθορισμός των στόχων είναι μια διαδικασία που επιτρέπει στους ανθρώπους να εξειδικεύουν και έπειτα να δουλεύουν προς τους στόχους τους. Οι στόχοι για να μπορούν να επιτευχθούν πρέπει να έχουν τα εξής χαρακτηριστικά: Ακριβείς (Specific), Μετρήσιμοι (Measurable), Αποδεκτοί (Acceptable), Ρεαλιστικοί (Realistic), Επεκτάσιμοι (Extending) και Ανταποδοτικοί (Rewarding).
Πυραμίδα Μάθησης
Στην πυραμίδα μάθησης απεικονίζονται τα μέσα ποσοστά συγκράτησης των πληροφοριών από τους μαθητές ανάλογα με τις μεθόδους που εφαρμόζονται κατά την εκπαιδευτική διαδικασία.

Όπως φαίνεται, όσο πιο ενεργή είναι η συμμετοχή των μαθητών, τόσο ευκολότερα μπορούν να συγκρατήσουν τις πληροφορίες που προσλαμβάνουν και στη συνέχεια, μέσα από την επεξεργασία τους, να τις μετασχηματίσουν σε  γνώση.
Σύμφωνα με τα δεδομένα της πυραμίδας, συγκρατούμε 5% αυτών που ακούμε, 10% αυτών που διαβάζουμε, 20% αυτών που βλέπουμε και ακούμε (οπτικοακουστικά μέσα), 30% όσων αντιλαμβανόμαστε από επιδείξεις και παρουσιάσεις (π.χ. πειράματα), 50% όσων μαθαίνουμε μέσα από δραστηριότητες συνομιλίας και αντιπαράθεσης στα πλαίσια της ομάδας, 75% από πρακτική εφαρμογή όσων μαθαίνουμε και 90% από διδασκαλία άλλων, στα πλαίσια της ομαδοσυνεργατικής διδασκαλίας.

Άλλωστε, όπως είπε και ο Κομφούκιος: "Ακούω και ξεχνώ, βλέπω και θυμάμαι, κάνω και μαθαίνω"...

Το μοντέλο εκπαίδευσης του Sijo Bruce Lee στην Μαχητική του Τέχνη Jeet Kune Do
Ο Sijo Bruce Lee δημιουργός της σύγχρονης πολυμορφικής Μαχητικής Τέχνης Jeet Kune Do, έθεσε τα θεμέλια εκπαιδευτικής κατάρτισης και εξέλιξης για τους ασκούμενους της Τέχνης σε 4 αλληλένδετα στάδια:
1ο Στάδιο - Jun Fan
Ο ασκούμενος ξεκινά στο πρώτο στάδιο εκπαίδευσης ως άγραφος πίνακας (Tabula Rasa) και δέχεται ένα "καταιγισμό" τεχνικών και προπονητικών γνώσεων (Brainstorming), ώστε να αποκτήσει ταχύρυθμα βιώματα σε διάφορα πιθανά πεδία εμπλοκής (Λακτίσματα, Πυγμαχία, Trapping, Όρθια Πάλη, Μάχη Εδάφους, Μαζικές Επιθέσεις, Οπλομαχία).

2ο Στάδιο - Attributes Development
Στο δεύτερο στάδιο η εκπαίδευση γίνεται πιο ανθρωποκεντρική, με στόχους την προσωπική εξύψωση των ψυχοσωματικών δεξιοτήτων (Attributes) του ασκούμενου, καθώς και την προπονητική του αυτονόμηση.

3ο Στάδιο - Sparring & Strategies
Στο τρίτο στάδιο η εκπαίδευση εστιάζεται στην εφαρμογή και δοκιμή με στόχο την απόκτηση λειτουργικότητας (Functionality) και πειραματισμός με διάφορες στρατηγικές ελιγμών και μεταβάσεων σε διάφορα πεδία εμπλοκής.

4ο Στάδιο - Emptiness
Στο τέταρτο στάδιο ο ασκούμενος επιδιώκει την απλοποίηση, την απελευθέρωση από τον μιμητισμό και την εύρεση της προσωπικής του ταυτότητας έκφρασης. Η διαδικασία του αναστοχασµού είναι απαραίτητη σε κάθε βιωµατική δραστηριότητα, η εµπειρία δεν νοηµατοδοτείται από µόνη της και δεν καταλλήγει απαραίτητα σε γνώση αλλά χρειάζεται στοχασµός πάνω στο βίωµα και επεξεργασία της εµπειρίας, δηµιουργία συνδέσεων, νοηµατοδότηση, µεταγνώση και συναισθηµατική ισορροπία.

Στόχοι του γνωστικού τομέα κατά Bloom
To 1956 ο Benjamin Bloom, ένας εκπαιδευτικός ψυχολόγος στο πανεπιστήμιο του Σικάγου, πρότεινε μια ταξινόμηση-κατάταξη (ταξινομία) σε ιεραρχική μορφή των εκπαιδευτικών στόχων (Educational Objectives).
Οι εκπαιδευτικοί στόχοι μπορούν να διακριθούν σε τρεις τομείς:

α) Γνωστικός τομέας (Cognitive), που αφορά τις διεργασίες της γνώσης και διανοητικές δεξιότητες.

β) Συναισθηματικός τομέας (Affective), που αφορά τις στάσεις (Attitudes) και ανάπτυξη μέσω συναισθημάτων ή συγκινησιακών περιοχών.

γ) Ψυχοκινητικός τομέας (Psychomotor), που αφορά τις χειρονακτικές ή φυσικές δεξιότητες (Skills).

Αναλυτικότερα, στον γνωστικό τομέα υπάρχουν τα παρακάτω επίπεδα:
Γνώση (γεγονότα, ανάκληση, αναγνώριση)
Κατανόηση (μετάφραση, διερμηνεία, συμπερασματολογία)
Εφαρμογή (σε νέα ή άγνωστα δεδομένα)
Ανάλυση (τμηματική)
Σύνθεση (συνδυασμός στοιχείων σε ένα νέο πρότυπο)
Αξιολόγηση (εφαρμογή κριτηρίων για την απόδειξη του συμπεράσματος)

1) Γνώση (Knowledge): Ανάκληση δεδομένων ή πληροφορίας. Το χαμηλότερο επίπεδο. Οι μαθητές ονομάζουν μέρη, αναγνωρίζουν, δίνουν ορισμό. Η συνηθέστερη μορφή μάθησης (ανάκληση γνώσης) όπου ζητείται από τους εκπαιδευόμενους να ανακαλέσουν στη μνήμη τους και να διατυπώσουν ή να κάνουν χρήση πληροφοριών που συγκράτησαν από τη διδασκαλία ή μελέτησαν από διάφορες πηγές. Ουσιαστικά ελέγχεται η απομνημόνευση και η δυνατότητα άρτιας παρουσίασης. 

2) Κατανόηση (Comprehension): Κατανόηση της σημασίας, ερμηνεία προβλημάτων και οδηγιών, δήλωση ενός προβλήματος με διαφορετικές λέξεις. Ο μαθητής ερμηνεύει, εξηγεί γιατί συμβαίνει ένα φαινόμενο, κατατάσσει σε κατηγορίες. Ελέγχουμε κατά πόσον ο εκπαιδευόμενος κατάλαβε τις έννοιες που διδάχθηκε, προχωρώντας πέρα από την απλή συγκpάτηση γνώσεων, αν είναι δηλαδή σε θέση να διακρίνει ανάμεσα σε παρόμοια "αντικείμενα" το ζητούμενο και να οδηγηθεί σε περαιτέρω συμπεράσματα. Αξιολογείται έμμεσα από τα αποτελέσματά της όπως είναι προφανές αφoύ το ρήμα "καταλαβαίνω", ως μη ενεργητικό, δεν μπορεί να εισαγάγει ΣΤΟΧΟΥΣ.

3) Εφαρμογή (Application): Χρήση μιας έννοιας ή γενίκευσης σε νέες καταστάσεις και πλαίσια, εφαρμογή της γνώσης από το σχολείο σε άλλους χώρους. Ο μαθητής επιλύει, χρησιμοποιεί αρχές σε πραγματικές καταστάσεις, προβλέπει αποτέλεσμα. Το τρίτο επίπεδο στην ταξινομία στόχων του Bloom προϋποθέτει και γνώση και κατανόηση από μέρους του εκπαιδευομένου. Εδώ εξετάζεται η ικανότητα της χρησιμοποίησης της Γνώσης που δεν απομνημονεύθηκε απλώς, αλλά και κατανοήθηκε και είναι πλέον εργαλείο του μαθητή για επίλυση ζητουμένων καταστάσεων. Αν η επίλυση δεν απαιτεί σχετική γνώση που προέκυψε από τη διδασκαλία, αλλά δίνεται και από άτομα μη σχετικά με το αντικείμενο, τότε δεν πρόκειται για εφαρμογή αλλά οφείλεται στη νοητική ανάπτυξη και κριτική ικανότητα του εξεταζομένου.

4) Ανάλυση (Analysis): Διάκριση σε συστατικά μέρη και κατανόηση της οργανωτικής δομής τους. Ο μαθητής συγκρίνει, αντιπαραβάλλει, αναλύει πρόβλημα στα επιμέρους συστατικά. Ελέγχεται η ικανότητα του ατόμου, το οποίο αφού έχει κατανοήσει το γνωστικό περιεχόμενο, μπορεί να διακρίνει καταστάσεις, προθέσεις και επιπτώσεις που δεν αναγράφονται, και συχνά τροποποιεί την αρχική αντίληψη. Είναι η ικανότητα διάκρισης που συχνά διατυπώνουμε ως μήνυμα του συγγραφέα ή του καλλιτέχνη.

5) Σύνθεση (Synthesis): Κατασκευή νέας δομής από διαφορετικά στοιχεία, δημιουργία νέου νοήματος ή δομής. Ο μαθητής σχεδιάζει, αναπτύσσει, οργανώνει επιμέρους στοιχεία για τη λύση προβλήματος. Η αντίστροφη πορεία της διαδικασίας της ανάλυσης. Ελέγχεται η δημιουργική ικανότητα του εξεταζομένου να δομεί ενιαίο σύνολο, που δεν προϋπήρχε, συνδυάζοντας διάσπαρτα στοιχεία. Πρόκειται για παραγωγική διαδικασία.

6) Αξιολόγηση (Evaluation): Διατύπωση αξιολογικών κρίσεων. Ο μαθητής εκτιμά, ασκεί κριτική σε μία άποψη, επιχειρηματολογεί ενάντια σε μία πρόταση. Το ανώτερο επίπεδο στην ταξινομία. Προσπαθούμε να ελέγξουμε την ικανότητα του μαθητή να κρίνει την αξία ή την ποιότητα ενεργειών, τεκμηριώνοντας την άποψη του με συγκεκριμένα κριτήρια που του δίνονται ή θέτει μόνος του. Σ' αυτό αποσκοπούν οι ερωτήσεις κρίσης. Πρέπει, βέβαια, να στηρίζονται όσο είναι δυνατόν σε αντικειμενικά κριτήρια και όχι σε εκτιμήσεις (γνώμες) που αποσκοπούν σε προσωπικά συμφέροντα. Η αξιολόγηση αποτελεί “πρελούδιο” για τις νέες γνώσεις.

Ακαδημία Μαχητικής Τεχνολογίας Jeet Kune Do: Σύγχρονοι μέθοδοι προπονησιολογίας, αποδοτικές τεχνοτροπίες αυτοπροστασίας για τον ολοκληρωμένο μαχητή, για τον σοβαρό ασκούμενο και πάνω από όλα για τον σκεπτόμενο άνθρωπο!Η Ακαδημία Μαχητικής Τεχνολογίας Jeet Kune Do βρίσκεται στην Αθήνα, στην διεύθυνση: Δήλου 9, (κάθετα στην Φορμίωνος, σύνορα Βύρωνα-Καισαριανής).  

Εύκολη πρόσβαση από το κέντρο της Αθήνας με το λεωφορείο 732 (Αγ. Φανούριος - Ακαδημία - Ζωοδ. Πηγή) (στάση 9η Φορμίωνος).

Επίσης πρόσβαση με την τοπική Δημοτική Συγκοινωνία του Δήμου Βύρωνα με το λεωφορείο 10 (Καρέας - Ντάνκαν) και το λεωφορείο 20 (Κουταλάς - Αγ. Λάζαρος) (στάση Φωκαίας). 

Για οδηγίες πως να έρθετε μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τον Google Χάρτη της Ακαδημίας.

Επίσημη ιστοσελίδα της Ακαδημίας: http://www.jkd.gr
Πληροφορίες για ιδιαίτερα μαθήματα: http://www.jkd.gr/privatelessons.html
Facebook: https://www.facebook.com/jkd.gr

Το παρόν άρθρο αποτελεί αντικείμενο πνευματικής ιδιοκτησίας και διέπεται από τις εθνικές και διεθνείς διατάξεις περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας. Συνεπώς, απαγορεύεται ρητά η αναδημοσίευση, αντιγραφή, μετάφραση και τροποποίηση με οποιονδήποτε τρόπο, τμηματικά ή περιληπτικά χωρίς τη ρητή προηγούμενη έγγραφη συναίνεση του αρθρογράφου!Κυριακή 15 Ιουλίου 2018

Ινδονησιακή Πολεμική Τέχνη Σιλάτ - Σεπτέμβριος 2018


Η Ακαδημία Μαχητικής Τεχνολογίας Jeet Kune Do διοργανώνει για τον μήνα Σεπτέμβριο 2018 ειδικό ταχύρυθμο εντατικό πρόγραμμα ομαδικών προπονήσεων, με τους εκπαιδευτές: Ευάγγελο ΖορμπάΛευτέρη Κασφίκη και Πέτρο Καλόφωνο με κάλυψη συγκεκριμένων θεματικών προπονητικών ενοτήτων εκπαίδευσης και κατάρτισης στην Ινδονησιακή πολεμική τέχνη Σιλάτ (Kuntao Silat DeThouars)!

Έναρξη προγράμματος: Δευτέρα 03 Σεπτεμβρίου 2018 (Ώρες: 19:00-20:30).

Η εκπαίδευση θα διεξάγεται στην Ακαδημία Μαχητικής Τεχνολογίας Jeet Kune Do κάθε ΔευτέραΤετάρτη και Παρασκευή (Ώρες: 19:00-20:30).

Διάρκεια προγράμματος: 03-28 Σεπτεμβρίου 2018, συνολικά 12 ομαδικές προπονήσεις.

Αναλυτικές πληροφορίες: http://www.jkd.gr/silat.html

* Το εντατικό πρόγραμμα θα έχει αυστηρά περιορισμένο αριθμό συμμετοχών, για πληροφορίες και δήλωση συμμετοχής: Ευάγγελος Ζορμπάς, τηλ.: 6946781911


Η μαχητική τέχνη Hakka Kuntao Silat DeThouars είναι μία από τις πιο αποδοτικές μαχητικές τέχνες αυτοπροστασίας στον κόσμο... Δημιουργήθηκε από τον Willem De Thouars και αποτελεί μία πρόσμιξη Ινδονησιακών και Κινέζικων μαχητικών συστημάτων με σκοπό την ρεαλιστική αυτοάμυνα και αυτοπροστασία, άοπλα και ένοπλα.

Ακολουθούν μερικά χαρακτηριστικά στοιχεία της δομής εκπαίδευσης στην τέχνη του Kuntao Silat:

1. Djurus
Τα Djurus είναι φόρμες κινήσεων των άνω άκρων για την καλλιέργεια του συγχρονισμού των χεριών (Coordination), την ανάπτυξη κινητικής ροής (Flow) και την εφαρμογή αποδοτικής μηχανικής σώματος (Body Mechanics). Τα Djurus είναι ο θεμέλιος λίθος της τέχνης, η ίδια η λέξη Djuru σημαίνει Ρίζα (Root), όπου μέσω των Djurus πηγάζουν και ξεκλειδώνονται όλες οι τεχνικές...

2. Lankas
Τα Lankas είναι οι αντίστοιχες φόρμες κινήσεων των κάτω άκρων για την καλλιέργεια του συγχρονισμού των ποδιών και χεριών (Coordination), την ενδυνάμωση των συνδέσμων και αρθρώσεων των κάτω άκρων, την ανάπτυξη κινησιολογίας (Footwork) σε 360 μοίρες κίνησης κατά την αντιμετώπιση μαζικών επιθέσεων από πολλαπλούς αντιπάλους (Mass Attacks) και από κάθε πιθανή γωνία επίθεσης, καθώς και για την ανάπτυξη τεχνικών σαρώσεων (Sweeps), ρίψεων (Throws) και παγιδεύσεων των κάτω άκρων (Foot Trapping).

Ο ασκούμενος στην τέχνη Kuntao Silat εξασκείται μακροχρόνια σε φόρμες κινήσεων, δίνοντας έμφαση στην βελτίωση του χρονισμού των κινήσεών του σε σχέση με τον αντίπαλο και στην ενίσχυση της μυικής μνήμης (Muscle Memory) μέσω της επανάληψης. Με σωστό χρονισμό ένας πιο μικρόσωμος άνθρωπος μπορεί να υπερνικήσει έναν πιο μεγαλόσωμο και δυνατότερο αντίπαλο... Ο χρονισμός είναι υψίστης σημασίας για τον ασκούμενο, ενώ η ταχύτητα και η δύναμη είναι δευτερεούσης προτεραιότητας στην εξάσκηση.

3. Buah
Τα Buah είναι οι μαχητικές εφαρμογές των Djurus και Lankas. Η λέξη Buah σημαίνει Φρούτο (Fruit), υποδηλώνοντας ότι οι μαχητικές τεχνικές παράγονται από τον ίδιο τον ασκούμενο μέσα από ένα πρίσμα προσωπικής ερμηνείας των Djurus και Lankas. Σε αντίθεση με άλλες κλασσικές πολεμικές τέχνες, η τέχνη Kuntao Silat δεν στηρίζεται στην τυποποίηση των τεχνικών και στην στείρα απομνημόνευσή τους, αλλά στην δημιουργία και συνεχή εξέλιξη τεχνικών μέσω προσωπικής ανάλυσης και κατανόησης των θεωριών της τέχνης. Η τέχνη Kuntao Silat είναι διαφορετική για τον κάθε ασκούμενο...

4. Kembangan
Στις σύγχρονες μαχητικές τέχνες η σόλο εξάσκηση μέσω σκιαμαχίας (Shadow Boxing) έχει αναμφίβολα θετικά αποτελέσματα στην εξέλιξη του ασκούμενου. Αντίστοιχος τρόπος προπόνησης στην Φιλιππινέζικη πολεμική τέχνη Kali είναι το Carenza και αντίστοιχος τρόπος προπόνησης στην τέχνη Kuntao Silat είναι το Kembangan. Εναλλαγή ρυθμών κίνησης, διασύνδεση τεχνικών, ελευθερία κίνησης και ροή αποτελούν στοιχεία που βελτιώνουν τις αθλητικές δεξιότητες (Attributes) του ασκούμενου κατακόρυφα... Η λέξη Kembangan σημαίνει Άνθος (Flower), υποδηλώνοντας την ανάπτυξη του ασκούμενου μέσω της σκιαμαχίας...

Η τέχνη Kuntao Silat δεν είναι μαχητικό αγώνισμα, ούτε τέχνη επίδειξης με χορευτικές κινήσεις, η επιτομή της τέχνης είναι η αυτοάμυνα... Ο Willem DeThouars διδάσκει την τέχνη όπως διδασκόταν πριν τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, ως πολεμική τέχνη για ρεαλιστική αυτοάμυνα και εξουδετέρωση του αντιπάλου. Η αντιμετώπιση ενέδρας, η αντιμετώπιση πολλαπλών αντιπάλων, η χρήση και αντιμετώπιση όπλων στοιχειοθετούν το πλαίσιο εκπαίδευσης του ασκούμενου στην τέχνη Kuntao Silat...


Η Ακαδημία Μαχητικής Τεχνολογίας Jeet Kune Do βρίσκεται στην Αθήνα, στην διεύθυνση: Δήλου 9, (κάθετα στην Φορμίωνος, σύνορα Βύρωνα-Καισαριανής).

Εύκολη πρόσβαση από το κέντρο της Αθήνας με το λεωφορείο 732 (Αγ. Φανούριος - Ακαδημία - Ζωοδ. Πηγή) (στάση 9η Φορμίωνος).

Επίσης πρόσβαση με την τοπική Δημοτική Συγκοινωνία του Δήμου Βύρωνα με το λεωφορείο 10 (Καρέας - Ντάνκαν) και το λεωφορείο 20 (Κουταλάς - Αγ. Λάζαρος) (στάση Φωκαίας). 

Για οδηγίες πως να έρθετε μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τον Google Χάρτη της Ακαδημίας.

Επίσημη ιστοσελίδα της Ακαδημίας: http://www.jkd.gr
Πληροφορίες για ιδιαίτερα μαθήματα: http://www.jkd.gr/privatelessons.html

Παρασκευή 1 Ιουνίου 2018

Εντατικό Πρόγραμμα Εκπαίδευσης - Ιούλιος 2018


Η Ακαδημία Μαχητικής Τεχνολογίας Jeet Kune Do διοργανώνει για τον μήνα Ιούλιο 2018 ειδικό ταχύρυθμο εντατικό πρόγραμμα εκπαίδευσης (Intensive Training Program) με τους εκπαιδευτές Ευάγγελο ΖορμπάΛευτέρη Κασφίκη και Πέτρο Καλόφωνο με κάλυψη συγκεκριμένων θεματικών προπονητικών ενοτήτων προετοιμασίας και κατάρτισης στην μαχητική μέθοδο R.A.T. (Rapid Assault Tactics).

Το RAT δεν είναι ακριβώς μία απλή μαχητική τεχνική, αλλά είναι κυρίως η συνειδητοποίηση και κατανόηση των φάσεων μίας μάχης. Οι περισσότεροι άνθρωποι εμπλέκονται σε μία μάχη δρόμου (Street Fighting) χωρίς να έχουν ένα σχέδιο και στρατηγική. Απλώς μάχονται μέχρι κάποιος να νικήσει, να χάσει ή να διαφύγει... Με αυτόν τον τρόπο αφήνουν την κατάσταση στον παράγοντα τύχη... Εάν κάποιος εμπλακεί σε μία μάχη με ένα ξεκάθαρο και αποτελεσματικό σχέδιο (EntryPressureTermination) τότε αυξάνονται σημαντικά οι πιθανότητες επιτυχούς έκβασης της συμπλοκής.


Έναρξη προγράμματος: Δευτέρα 02 Ιουλίου 2018 (Ώρες: 19:00-20:30). Η εκπαίδευση για όλο τον Ιούλιο 2018 (02-30 Ιουλίου 2018) θα διεξάγεται στην Ακαδημία Μαχητικής Τεχνολογίας Jeet Kune Do κάθε Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή (Ώρες: 19:00-20:30), η κάθε ομαδική προπόνηση έχει διάρκεια 90 λεπτά.

* Το εντατικό πρόγραμμα θα έχει αυστηρά περιορισμένο αριθμό συμμετοχών, για πληροφορίες και δήλωση συμμετοχής: Ευάγγελος Ζορμπάς, τηλ.: 6946781911

Τι είναι το σύστημα Rapid Assault Tactics;
Το σύστημα R.A.T. - (Rapid Assault Tactics) (Τακτικές Ταχείας Επίθεσηςαναπτύχθηκε από τον Αμερικανό εκπαιδευτή Paul Vunak την δεκαετία του '80, ειδικά για τους U.S. Navy Seals Team-6 (ομάδα υποβρυχίων καστροφών των ΗΠΑ) ως το κύριο πρόγραμμα εκπαίδευσης μάχης σώμα με σώμα των ειδικών δυνάμεων, βασιζόμενο στις θεωρίες της πολεμικής τέχνης Jeet Kune Do, της τέχνης που δημιούργησε ο θρυλικός Bruce Lee...
Ο Paul Vunak διδάσκει Jeet Kune Do στους U.S. Navy Seals
Team-6, στην Virginia το 1987
Σε αυτό που διαφέρει το RAT από οποιαδήποτε άλλη πολεμική τέχνη ή σύστημα είναι η έννοια (concept) του Straight Blast (Αλυσιδωτές Γροθιές). Μέσω του Straight Blast διαταράσσεται η βάση και η ισορροπία του αντιπάλου, λειτουργεί ως εξισωτικό εργαλείο για την αντιμετώπιση ενός μεγαλύτερου αντιπάλου από εμάς και οδηγεί σε γρήγορη και αποδοτική χρήση καστροφικών τεχνικών όπως: ΚεφαλιέςΓονατιέςΑγκωνιές και Kina Mutai (δαγκώματα, χτυπήματα στα μάτια, σπασίματα δακτύλων και τσιμπήματα) για την εξουδετέρωση του αντιπάλου...

Το RAT είναι ίσως το πιο αποδοτικό, πρακτικό και αποτελεσματικό σύστημα σύγχρονης αυτοάμυνας και επιβίωσης, ιδανικό για την αντιμετώπιση περιστατικών βίαιης συμπλοκής και αυτοάμυνας για άνδρες και γυναίκες! To RAT διαφέρει ριζικά από άλλα κλασσικά συστήματα υποτιθέμενης “ρεαλιστικής” αυτοάμυνας όπου η εκμάθηση γίνεται με απομίμηση στείρων τεχνικών, με ανούσια εξάσκηση σε στημένες τεχνικές και σενάρια με προκαθορισμένες κινήσεις που δεν ανταποκρίνονται στην σκληρή πραγματικότητα της απρόβλεπτης βίας και επιθέσεων στο δρόμο...

Το RAT είναι σχεδιασμένο για την επιβίωση και την αυτοσυντήρηση (survival & self-preservation) και είναι ιδανικό όταν μία κατάσταση έχει κλιμακωθεί, όπου διακυβεύεται άμεσα η σωματική ακεραιότητα και η ζωή, και μοναδική επιλογή είναι η χρήση καταστροφικών τεχνικών για την διατήρηση της ζωής!

Το κύριο μέρος του συστήματος RAT συσχετίζεται με την απόκτηση προηγμένης τεχνικής και θεωρητικής γνώσης στο ΠΩΣ και ΠΟΤΕ χρησιμοποιούνται οι κεφαλιές, οι γονατιές και οι αγκωνιές (head butts, knees & elbows – HKE). Η εξάσκηση γίνεται με απόλυτα ασφαλή και προοδευτικό τρόπο για τον ασκούμενο, με πρώτο στόχο την βελτίωση της εγρήγορσής του και ψυχολογικής ετοιμότητάς του και με δεύτερο και απότερο σκοπό την εξοικείωσή του με τις τεχνικές και την ρεαλιστική εφαρμογή τους μέσα σε στρεσογόνο και μη συγκαταβατικό περιβάλλον μάχης!

To RAT βασίζεται σε 3 θεμελιώδεις αρχές:

1.Entry (Είσοδος - Εμπλοκή)
2.Pressure (Πίεση)
3.Resolution – Termination of conflict (Απεμπλοκή – Τερματισμός της συμπλοκής)

1.Entry (Είσοδος - Εμπλοκή)
Ο Bruce Lee συνειδητοποίησε ότι ο καλύτερος τρόπος για να αποφύγει κάποιος την συνεχή ανταλλαγή χτυπημάτων με τον αντίπαλο είναι η αναχαίτιση (interception), δηλαδή άμεσα χτυπήματα στον πρωταρχικό χρόνο επίθεσης του αντιπάλου (με χτύπημα πχ. στα μάτια ή στα γεννητικά όργανα) για να προκληθεί πόνος και τραυματισμός, έτσι ώστε να αποδιοργανωθεί και να μειωθεί η αξιομαχητικότητα του αντιπάλου, για να γίνει η εμπλοκή (κλείσιμο απόστασης) με πιο ασφαλή τρόπο, όπου είναι η βασική θεωρία στην πολεμική τέχνη Jeet Kune Do. Ο Paul Vunak πρόσθεσε για την αντιμετώπιση στον δευτερεύοντα χρόνο επίθεσης του αντιπάλου, "καταστροφές" (destructions) από την Φιλιππινέζικη πολεμική τέχνη Kali (Filipino Kali), δηλαδή χτυπήματα σε σημεία νεύρων και πάνω στα μέλη του αντιπάλου για την πρόκληση πόνου και αποδυνάμωσης.

2.Pressure (Πίεση)
Όλες οι πολεμικές τέχνες ανεξαιρέτως βασίζονται στην ύπαρξη μίας ισορροπημένης βάσης του σώματος για την αποδοτική παραγωγή βαλλιστικής κίνησης, αυτό που ανακάλυψε ο Bruce Lee είναι ότι όταν το σώμα κινείται προς το πίσω (το βάρος είναι στις φτέρνες) τότε εξαλείφεται η αξιομαχητικότητα του αντιπάλου, αυτό επιτυγχάνεται μέσω του Straight Blast (Αλυσιδωτές Γροθιές). Η θεωρία προέρχεται από την πολεμική τέχνη Wing Chun και ονομάζεται Jik Chun Choy, ο Bruce Lee την τροποποιήσε ολοκληρωτικά για τις ανάγκες της τέχνης του Jeet Kune Do, κάνοντας την πιο αποδοτική σε μία κινητική βάση και ουσιαστικά πιο εύχρηστη.

3.Resolution – Termination of conflict (Απεμπλοκή – Τερματισμός της συμπλοκής)
Η γρήγορη απεμπλοκή και ο τερματισμός της εμπλοκής είναι το κύριο μέλημα στο σύστημα του RAT, όσο επιμηκύνεται ο χρόνος συμπλοκής η έκβαση δυσχεραίνεται, σκοπός είναι η πρόκληση γρήγορων και καταλυτικών τραυματισμών, μηχανικές δυσλειτουργίες στο ανθρώπινο σώμα και ψυχολογική αποδιοργάνωση για την εύκολη και ασφαλή διαφυγή. Αυτό επιτυγχάνεται μέσω χρήσης HKE σε 3 επίπεδα παράλληλα (HighMediumLow).
Ο Paul Vunak και ο Ευάγγελος Ζορμπάς
Το RAT δεν είναι ακριβώς μία απλή μαχητική τεχνική, αλλά είναι κυρίως η συνειδητοποίηση και κατανόηση των φάσεων μίας μάχης. Οι περισσότεροι άνθρωποι εμπλέκονται σε μία μάχη δρόμου (Street Fighting) χωρίς να έχουν ένα σχέδιο και στρατηγική. Απλώς μάχονται μέχρι κάποιος να νικήσει, να χάσει ή να διαφύγει... Με αυτόν τον τρόπο αφήνουν την κατάσταση στον παράγοντα τύχη... Εάν κάποιος εμπλακεί σε μία μάχη με ένα ξεκάθαρο και αποτελεσματικό σχέδιο (Entry, Pressure, Termination) τότε αυξάνονται σημαντικά οι πιθανότητες επιτυχούς έκβασης της συμπλοκής!
Η Ακαδημία Μαχητικής Τεχνολογίας Jeet Kune Do βρίσκεται στην Αθήνα, στην διεύθυνση: Δήλου 9, (κάθετα στην Φορμίωνος, σύνορα Βύρωνα-Καισαριανής).  

Εύκολη πρόσβαση από το κέντρο της Αθήνας με το λεωφορείο 732 (Αγ. Φανούριος - Ακαδημία - Ζωοδ. Πηγή) (στάση 9η Φορμίωνος).

Επίσης πρόσβαση με την τοπική Δημοτική Συγκοινωνία του Δήμου Βύρωνα με το λεωφορείο 10 (Καρέας - Ντάνκαν) και το λεωφορείο 20 (Κουταλάς - Αγ. Λάζαρος) (στάση Φωκαίας). 

Για οδηγίες πως να έρθετε μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τον Google Χάρτη της Ακαδημίας.

Επίσημη ιστοσελίδα της Ακαδημίας: http://www.jkd.gr
Πληροφορίες για ιδιαίτερα μαθήματα: http://www.jkd.gr/privatelessons.html